Oferte locuri de munca top

Pana la 200 mii euro pentru eficienta energetica a IMM-urilor

Pentru întreprinderile mari și IMM-uri vor fi disponibile finanțări de până la 200.000 euro, în cadrul apelului de proiecte pentru eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu.

Acest apel urmărește ca mediul de afaceri să își poată dobândi independența energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor și construcțiilor industriale/prestărilor de servicii.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 100 milioane de euro, echivalent a 495 milioane lei.

Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții în cadrul schemei nu poate depăși 100% din valoarea eligibilă a investiției, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro.

Locuinte de serviciu si spatii de relaxare, pentru angajatii unei companii

Pentru a propune un proiect în vederea finanţării, solicitantul trebuie să completeze o cerere de finanţare, care va fi transmisă prin sistemul informatic IMMRecover, împreună cu toate anexele solicitate.

În cadrul acestui obiectiv specific vor fi finanţate proiecte care au ca obiectiv sprijinirea următoarelor categorii de investiții:

* investiţii în măsuri de eficienţă energetică şi de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepţia clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităţilor de producţie, de servicii ale IMM-urilor şi întreprinderilor mari, prin intervenţii la anvelopa clădirii, şarpante, învelitoare, inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor şi construcţiilor anexe.

De asemenea sunt permise intervenţii la sistemele de utilităţi ale clădirilor, precum şi achiziţii de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor şi construcţiilor anexe.

* investiţii în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu de energie al IMM-urilor şi întreprinderilor mari, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului.

* investiţii în măsuri de eficienţă energetică la nivelul unităţilor de cogenerare, trigenerare existente sau noi la momentul depunerii cererii pentru finanţare, inclusiv pentru lucrări de modernizare/reabilitare/creşterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului;

* investiţii pentru reducerea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării şi eficientizării consumului de energie la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari, ce vor include, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei – EMS – care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie, va realiza statistici asupra consumului, va înregistra şi analiza datele centralizate, va livra un raport periodic asupra acestor date şi va eficientiza consumul de energie în timp real.

Nou supermarket intr-o zona turistica, in curs de autorizare

După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate, acceptate la plată, a facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziții aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul va depune cererea de plată și documentele justificative aferente acesteia.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus