Oferte locuri de munca top

Pana la 200 mii de euro, finantare de la stat pentru statiunile balneare

Statul va finanța investițiile pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare printr-un program înființat la finele anului 2018. Programul stațiunilor balneare este finanțat integral din bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP).

Finanțarea din Programul stațiuni balneare se face în proporție de 50% din cheltuielile eligibile și se acordă sub forma unei scheme de ajutor de stat de minimis, până la maximum 200.000 euro pentru cheltuielile ce vizează activități economice.

Prin Programul stațiuni balneare se transferă fonduri publice stațiunilor balneare pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 1. a)reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport care să faciliteze accesul la stațiunea balneară, în condițiile legii;
 2. b)reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii stradale și pietonale;
 3. c)modernizarea și extinderea infrastructurii de utilități publice din stațiunea balneară;
 4. d)construcția, extinderea și reabilitarea capacităților de tratament balnear, precum și a capacităților turistice de alimentație publică și cazare;
 5. e)construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive și de agrement, în condițiile legii;
 6. f)achiziția, în scopul dezvoltării activității turistice, de imobile care nu sunt utilizate sau care nu sunt în exploatarea cu profil de turism;
 7. g)achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
 8. h)achiziția de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv în scopuri turistice;
 9. i)realizarea de centre de informare turistică și dotarea acestora;
 10. j)alte obiective de investiții care asigură dezvoltarea stațiunilor balneare respective;
 11. k)cheltuieli privind pregătirea profesională a persoanelor cu calificări în domeniul HORECA și a persoanelor cu pregătire medical-sanitară, precum și cheltuieli pentru locurile de muncă nou-create pentru personalul cu pregătire medical-sanitară.

Acordarea finanțării, se realizează în baza unui acord de finanțare încheiat între CNSP și beneficiar.

Prin Programul stațiuni balneare se alocă fonduri publice pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

 1. a)construcția, extinderea și reabilitarea de capacități turistice de alimentație publică și cazare, precum și a capacităților de tratament balnear, pe care respectivele societăți comerciale le dețin;
 2. b)construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor de sănătate, culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare;
 3. c)achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;
 4. d)achiziția de mijloace de transport persoane, utilizabile exclusiv în scopuri turistice;
 5. e)realizarea de centre de informare turistică și dotarea acestora;
 6. f)alte obiective de investiții prin care societățile comerciale contribuie la dezvoltarea stațiunii balneare respective;
 7. g)cheltuieli privind pregătirea profesională a persoanelor cu calificări în domeniul HORECA și a persoanelor cu pregătire medical-sanitară, precum și cheltuieli pentru locurile de muncă nou-create pentru personalul cu pregătire medical-sanitară;

Proiectele de investiții efectuate în cadrul Programului stațiuni balneare trebuie să fie realizate în cel mult 12 luni de la încheierea acordului de finanțare.

Până la finele lunii ianuarie 2019, CNSP trebuie să stabilească  lista documentelor de fundamentare necesare, formularul de cerere și criteriile de eligibilitate aprobate de către CPE, în funcție de importanța economică a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare.

 

 

Descarcati aici noua legislatie in vigoare

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr.8/ nov-dec 2018

Sus