Oferte locuri de munca top

Pana la 13 mld euro, finantari pentru investitii in energie verde

Prin granturi directe de la stat vor putea fi prefinanțate investiții în energia verde.

Un nou instrument de finanțare a investițiilor pentru modernizarea sistemelor energetice cu emisii reduse de carbon a fost aprobat astăzi de Guvern.

Bugetul alocat este estimat la 13 miliarde de euro, până în 2030.

Prin noul ”Fond pentru modernizare” vor putea fi realizate investiții în următoarele sectoare prioritare:
* Surse regenerabile de energie (SRE):
– în sectorul energie electrică;
– în sectorul încălzire și răcire;
* Stocarea energiei, inclusiv activități de cercetare, dezvoltare, inovare;
* Infrastructură energetică:
– Rețele de transport și distribuție energie electrică;
– Rețele de transport și distribuție gaz natural, stocarea gazului natural;
– Rețele de termoficare;
* Cogenerarea de înaltă eficiență;
* Capacități noi de producție de energie electrică pentru înlocuirea cărbunelui și echilibrarea rețelei;
* Energia nucleară;
* Producția și folosirea hidrogenului verde;
* Eficiența energetică în instalații industriale incluse în EU ETS;
* Producția de biocarburanți.

Viitoare unitate fotovoltaica, pe aproape 42 hectare

Cum va fi realizată finanțarea

Finanțarea din Fondul pentru Modernizare pentru implementarea investițiilor prioritare și neprioritare va putea fi realizată prin granturi, instrumente financiare cum ar fi garanții, împrumuturi preferențiale, rambursarea parțială a împrumuturilor bancare, plăți suplimentare pentru dobânzile la împrumuturile bancare sau alte forme.

Ministerul Energiei va întocmi ghidurile solicitantului și documentația necesară pentru derularea procedurii de selecție a propunerilor de investiții.

Plățile către beneficiari vor fi efectuate în baza unui mecanism în etape. Etapele au în vedere stadiile tehnice ale investițiilor sau etapele de execuție ale acestora.
Pentru granturile directe, Ministerul Energiei poate asigura o prefinanțare aferentă investiției.
Beneficiarul grantului va depune o cerere de prefinanțare pentru suma menționată în contractul de finanțare, iar Ministerul Energiei va transfera suma către beneficiar în termenele prevăzute în contractul de finanțare.
Programele-cheie

Fondul pentru modernizare este implementat prin următoarele programe-cheie:
* SRE și stocarea energiei – Sprijin pentru realizarea de noi centrale electrice și sisteme de încălzire-răcire bazate pe surse regenerabile de energie și pentru realizarea de capacități de stocare a energiei electrice;
* Înlocuirea cărbunelui și echilibrarea rețelei – Sprijin pentru realizarea de centrale electrice de tip turbină cu gaz cu ciclu combinat, ce pot fi adaptate pentru funcționarea pe hidrogen, necesare pentru realizarea tranziției de la cărbune și pentru echilibrarea rețelei;
* Modernizarea și construcția de noi tronsoane de infrastructură energetică – Sprijin pentru modernizarea și realizarea de noi tronsoane în rețelele de transport și distribuție de energie electrică și gaze naturale, inclusiv pentru tranziția la rețele de transport și distribuție a gazelor naturale capabile să preia hidrogen verde și pentru construirea și modernizarea depozitelor de înmagazinare a gazelor naturale și pentru creșterea nivelului de inter-conectivitate al rețelei electrice de transport;
* Hidrogen verde – Sprijin pentru producția de hidrogen verde și utilizarea acestuia în aplicații industriale pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;
* Cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare – Sprijin pentru modernizarea și realizarea de centrale în cogenerare de înaltă eficiență și pentru modernizarea rețelelor de termoficare;
* Energie nucleară – Sprijin pentru construirea unităților U3 și U4 ale Centralei Nuclearelectrice de la Cernavodă, pentru realizarea de reactoare modulare mici
(SMR) si pentru Institutul de Cercetari Nucleare Pitești;

* Eficiență energetică în instalații industriale incluse în EU-ETS – Sprijin pentru achiziționarea și folosirea de instalații de captare, transport, stocare și folosire a CO2 (CCS/CCU) și pentru modernizarea la nivel BAT a instalațiilor incluse în EU-ETS din industriile oțelului, cimentului, petrolului și gazelor naturale, producției de energie și din alte industrii intens poluatoare;
* Biocarburanți – Sprijin pentru producția de biocarburanți;
* Alte programe – cheie, propuse de către Comitetul de Supraveghere.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

Sus