Oferte locuri de munca top

Pana la 1.900 euro pe gospodarie pentru racordarea la retelele de apa

A intrat în vigoare ghidul prin care vor putea fi accesate fonduri pentru sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

Măsura vizează sprijinirea familiilor și persoanelor singure cu venituri reduse (care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată pe membru de familie) pentru plata cheltuielilor de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă și/sau de canalizare.

Costul unitar va fi de cel mult 1.900 euro fără TVA /gospodărie racordată și/sau branșată la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

Apelul de proiecte va fi necompetitiv, pe principiul „primul venit, primul servit”.

Viitoare ferme zootehnice, cu aproape 4 mii mp sc

Cererile de finanțare pot fi depuse în prima rundă între 1 noiembrie și 15 decembrie. Etapa de verificare se va încheia pe 30 decembrie 2022.

Detaliile pentru cea de-a doua rundă vor fi anunțate ulterior.

Ce se finanțează

Sunt finanțate lucrări de branșare și/sau racordare a gospodăriilor vulnerabile (cu venituri reduse) la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, respectiv:

* lucrări de branșare a gospodăriilor la sistemul public existent de alimentare cu apă;

* lucrări de racordare a gospodăriilor la sistemul public existent de canalizare.

În cazul unităților administrativ-teritoriale în care există atât sistem de alimentare cu apă, cât și sistem de canalizare, sunt eligibile gospodăriile pentru care se solicită finanțare atât pentru realizarea lucrărilor de branșare la sistemul public existent de alimentare cu apă, cât și pentru lucrările de racordare la sistemul public existent de canalizare.

Peste 14 mii mp de spatii industriale vor fi construite si oferite spre inchiriere

Activitățile sunt eligibile doar dacă sunt respectate toate criteriile de eligibilitate prevăzute în ghid.

Pot depune cereri de finanțare operatorii de servicii de utilități publice/operatorii regionali de servicii de utilități publice din sectorul de apă/apă uzată.

Pe lângă celelate criterii de eligibilitate aplicabile, aceștia sunt eligibili sub condiția încheierii de parteneriate (în calitate de lideri) cu UAT sau cu ADI.

Alocarea financiară acordată prin PNRR pentru lucrările de branșare/ racordare a gospodăriilor vulnerabile la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul Investiției I3 este de 168 milioane euro.

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/ octombrie  2022

Sus