Oferte locuri de munca top

Pana cand pot fi depuse proiecte de restaurare a monumentelor istorice

A fost prelungit termenul pentru depunerea dosarelor de finanțare în cadrul apelului de Restaurare și revitalizare a monumentelor istorice, din Programul RO-CULTURA. Cei interesați vor avea mai mult timp la dispoziție pentru pregătirea dosarelor de cerere a sprijinului financiar nerambursabil cuprins între 200.000 euro și 2.000.000 euro, reprezentând 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.
Astfel, proiectele pot fi depuse până la data de 11 noiembrie 2019, ora 16.00.
Vă reamintim că, în total, 16 milioane de euro pot fi accesate pentru finanțarea proiectelor de restaurare a monumentelor istorice.

Programul RO-CULTURA : cine este eligibil

Constituie solicitant eligibil în cadrul apelului de proiecte entitatea care îndeplinește cumulativ, mai multe criterii, printre care:

* are calitatea de persoană juridică înregistrată în România, respectiv are personalitate juridică;

* se încadrează în una dintre următoarele categorii: instituție publică, unitate administrativ – teritorială, organizație neguvernamentală, societate comercială (se încadrează în categoria IMM).

* deține un drept real asupra monumentului istoric vizat de proiect (drept de proprietate / administrare / concesiune)

Tipuri de proiecte eligibile

Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, prin realizarea următorilor indicatori:

* o clădire monument istoric restaurată și valorificată cultural și economic

* un plan de valorificare a patrimoniului cultural construit implementat

* 5 profesioniști cu competențe/ expertiză dezvoltate la locul de muncă

Condiții cumulative privind restaurarea/ utilizarea monumentului istoric:

* Cel puțin 80% din capacitatea anuală a monumentului istoric ce face obiectul restaurării va fi utilizată, în termeni de timp sau de spațiu, în scopuri culturale.

* Monumentul istoric nu poate avea, integral sau parțial, destinații/ funcțiuni non- culturale, cu excepția acelor destinații auxiliare activităților culturale (e.g. cafenea în incinta muzeului, magazin de suveniruri, birouri administrative aferente desfășurării activității culturale etc.).

* Spațiile cu destinații auxiliare activităților culturale nu pot ocupa mai mult de 20% din capacitatea anuală a monumentului istoric ce face obiectul restaurării.

* La finalizarea proiectului, întreg monumentul trebuie să fie restaurat/ în bună stare de conservare, funcțional în integralitatea sa și redat circuitului public.

* În cazul în care sunt necesare doar lucrări de restaurare pentru o parte a unei clădiri monument istoric, restul monumentului fiind în stare bună de conservare/ restaurat, beneficiarul trebuie să se asigure că, la finalizarea proiectului, întreg obiectivul/ monumentul este restaurat/în bună stare de conservare, funcțional în integralitatea sa și redat circuitului public. Documentația tehnică va fi realizată numai pentru obiectul delimitat de către proiectant, lucrările de restaurare se vor referi doar la acest obiect, iar planul de revitalizare va fi elaborat pentru întregul obiectiv clădire monument istoric.

 

 

 

Citiți și:

Prima etapa din cadrul unui amplu proiect rezidential a fost autorizata

Cat costa manopera pentru montajul acoperisului

Mare proiect rezidential in apropierea Capitalei, blocat

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/ sept 2019

Sus