Oferte locuri de munca top

Pana cand pot fi cerute anularile de plati accesorii la ANRE

Va fi modificată procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Debitorii care îndeplinesc condițiile reglementate de dispozițiile OUG nr.69/2020, vor putea depune cereri de anulare a creanțelor bugetare accesorii până la data de 31 ianuarie 2022, conform unui proiect de ordin ANRE.

În situația în care debitorul nu depune cererea de anulare a accesoriilor până la data de 15 decembrie 2020, respectiv în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 ianuarie 2022, ANRE va emite și va comunica „Decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a obligațiilor de plată accesorii datorate bugetului ANRE”.

Anularea obligațiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat ANRE în baza unei cereri de anulare a obligațiilor de plată accesorii. Aceasta va fi depusă la registratura ANRE sau comunicată prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire ori transmisă prin poşta electronică.

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale administrate de ANRE cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv şi individualizate în facturi emise ca urmare a unei verificări documentare şi care au fost comunicate după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

* toate diferenţele de obligaţii bugetare principale individualizate în factura de diferenţe ani anteriori sunt stinse până la termenul de plată prevăzut în factura de diferenţe ani anteriori, respectiv în termen de 20 zile de la data emiterii facturii, în cazul facturilor emise şi comunicate după data intrării în vigoare a OG nr.11/2021, respectiv în termen de 30 de zile de la aceeași dată, în cazul facturilor emise şi comunicate până la data intrării în vigoare a acesteia;

* cererea de anulare a accesoriilor se depune, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea facturii dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022 inclusiv.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus