Oferte locuri de munca top

Palatul Victoria va fi reabilitat energetic

Impozanta clădire din Piața Victoriei în care își are sediul Guvernul României urmează să fie reabilitată energetic.

În acest sens a fost lansată licitația pentru atribuirea contractului de proiectare pentru întocmirea DALI, întocmirea studiului istoric, a documentațiilor necesare pentru obtinerea avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor și după caz pentru revizuirea certificatului de urbanism.

Acest contract are valoarea estimată de circa 2,7 milioane lei, fără TVA.

Proiectul de eficientizarea energetică a clădirii Guvernului – Palatul Victoria a primit fonduri europene de peste 58,38 milioane lei, prin componenta Valul Renovării, din

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Contractul de proiectare are durata de 4 luni,

Termenul pentru depunerea ofertelor este 18 mai a.c.

Nou parc fotovoltaic de 49 MWp

În vederea evaluării ofertelor, componenta financiară va avea o pondere de 40%, experienţa specialiştilor de 30%, iar alţi factori tehnici de 30%.

Cuantumul garanției de bună execuție este de 10% din prețul contractului fără T.V.A.

Predarea documentațiilor tehnico – economice, de către ofertant se va face pe bază de proces-verbal de predare – primire, la sediul beneficiarului.

În cazul în care, pe parcursul execuției contractului, se constată faptul că nu sunt respectate elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral

contractul şi de a solicita sistarea serviciilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus