Oferte locuri de munca top

Optiunea de pensionare la 70 de ani, decizia Guvernului

Guvernul urmează să adopte astăzi posibilitatea ca orice angajat să poată să lucreze, la cerere, până la vârsta de 70 de ani. Aceasta va fi valabilă pentru persoanele care desfășoară activități în baza unui contract de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui act de numire în funcție.

Astfel, pe baza unei cereri formulate cu 30 de zile înainte de data la care se îndeplinesc cumulativ condițiile de vârstă standard și de stagiu minim de cotizare pentru pensionare, salariatul poate continua activitatea până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Pentru salariații din cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și din cadrul regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, continuarea activității se va realiza în baza aceluiași contract de muncă și nu este condiționată de acordul angajatorului.

Așadar, în sistemul bugetar, dacă un angajat optează pentru continuarea raportului de muncă/ raportului de serviciu până la împlinirea vârstei de 70 de ani, exercitarea dreptului la muncă nu este condiționată de încheierea unui nou contract și nici de acordul angajatorului, însă dreptul la pensie nu va putea fi solicitat simultan.

Modificările legate de condițiile de pensionare vizează și posibilitatea acordată salariaților care au și calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii, inclusiv pensii de serviciu sau ai sistemului pensiilor militare de stat de a opta între continuarea activității și încetarea raportului de muncă sau a raportului de serviciu.

În această situație pensionarii din sistemul public au posibilitatea să primească fie

pensia integrală, fie salariul lunar, integral, corespunzător funcției ocupate, până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Orice salariat care a optat pentru continuarea activității se poate pensiona și înainte de împlinirea vârstei de 70 de ani.

Modificările legislative reglementează și situația persoanelor care au calitatea de pensionari și care se pot angaja, prin concurs sau examen, cu contract individual de muncă încheiat pe durată determinată sau nedeterminată.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

 

Sus