Oferte locuri de munca top

Oficial: standardul de cost pentru racordare la gaze

A intrat în vigoare standardul de cost pentru sistemele de distribuție a gazelor naturale și a branșamentelor prevăzute să fie realizate prin Programul național de investiții Anghel Saligny. Costul este valabil indiferent dacă obiectivele de investiții sunt noi sau obiective de investiții în continuare.

Astfel, standardul de cost pentru astfel de lucrări este de 6.400 euro/gospodărie conectată, calculat ca raport între valoarea obiectivului de investiții, fără TVA, și numărul de gospodării prevăzute a fi branșate/numărul de branșamente care vor fi realizate pentru conectarea la sistem, potrivit documentației tehnico-economice aprobate, depuse în scopul finanțării prin program.
Gospodăriile propuse spre branșare trebuie să existe fizic la data depunerii cererii de finanțare a obiectivului de investiții prin program.

Se consideră că pentru fiecare gospodărie se realizează un branșament. În cazul blocurilor de locuințe, respectiv clădiri de tip condominiu, un apartament echivalează cu o gospodărie.

Schimbari in procedura de expropriere, pentru facilitarea PNRR

În cazul clădirilor administrative publice, în cadrul cărora se desfășoară activități noneconomice, o clădire administrativă publică se va echivala cu un număr de gospodării stabilit în funcție de consumul mediu lunar de gaze estimat pentru acea clădire administrativă, luând în calcul un consum estimat mediu lunar/gospodărie de 150 Nmc.
Pentru determinarea încadrării în standardul de cost, în valoarea obiectivului de investiții, fără TVA, nu se iau în calcul cheltuielile pentru obținerea terenului, prevăzute la subcapitolul 1.1 „Obținerea terenului” din devizul general aferent obiectivelor de investiții.

Cursul euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Națională a României, valabil la data elaborării/actualizării, după caz, a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții care se finanțează prin Program.
Standardul de cost se actualizează anual, folosind indicatori statistici diseminați de Institutul Național de Statistică, și se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în platforma digitală creată cu această destinație.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus