Oferte locuri de munca top

Oficial: standardele de cost pentru drumuri, centuri ocolitoare si canalizare

Au intrat în vigoare standardele de cost aferente obiectivelor de investiții pentru variante ocolitoare, drumuri, sisteme de canalizare și alimentări cu apă ce vor fi realizate prin Programul național „Anghel Saligny”.

Acestea vor fi folosite pentru obiective de investiții noi sau obiective de investiții în continuare.

Standardele de cost pentru alimentări cu apă și canalizare
Astfel, standardul de cost aferent obiectivelor de investiții pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei este de 1.250 euro/locuitor, calculat ca raport între valoarea obiectivului de investiții, fără TVA, și populația care va beneficia de acesta, potrivit documentației tehnico-economice depusă în scopul finanțării prin program, și nu prin luarea în calcul a întregii populații a localității ori a sistemului.
Standardul de cost pentru sistemele de canalizare și stații de epurare a apelor uzate este de 2.500 euro/locuitor echivalent, calculat ca raport între valoarea obiectivului de investiții, fără TVA, și populația echivalentă care va beneficia de acesta.

Standardele de cost pentru variante ocolitoare și drumuri

Standardele de cost aferente drumurilor se determină prin raportarea valorii
obiectivului de investiții, fără TVA, la lungimea preconizată și sunt:
* Centură ocolitoare tip autostradă (4 benzi) 6.340.000 euro/km
* Centură ocolitoare tip drum național (4 benzi) 4.050.000 euro/km
* Centură ocolitoare tip drum național (2 benzi) 2.120.000 euro/km
* Drum județean 560.000 euro/km
* Drum comunal/Drumuri publice din interiorul localităților 330.000 euro/km.

Standardele de cost prevăzute sunt stabilite pentru tipuri de drum având următoarele caracteristici tehnice:
* centură ocolitoare tip autostradă (4 benzi) — clasă tehnică I:
– lățime parte carosabilă — 2 x 7,50 m;
– lățime bandă de staționare de urgență — 2 x 2,50 m;
– benzi de ghidare — 4 x 0,50 m;
– bandă mediană — 3,00 m;
– acostamente — 2 x 0,50 m;
– zonă pentru amplasarea parapetului — 2 x 0,75 m;
* centură ocolitoare tip drum național (4 benzi) — clasă tehnică III:
– lățime parte carosabilă — 2 x 3,50 m;
– lățime acostament — 2 x 1,50 m;
* centură ocolitoare tip drum național (2 benzi) — clasă tehnică III:
– lățime parte carosabilă — 2 x 7,00 m;
– lățime acostament — 2 x 1,50 m;
* drum județean:
– lățime parte carosabilă — 2 x 3,00 m;
– lățime acostament — 2 x 1,00 m;
* drum comunal/drumuri publice din interiorul localităților:
– lățime parte carosabilă — 2 x 3,00 m;
– lățime acostament — 2 x 1,00 m.

În situația în care aceste obiective de investiții au caracteristici tehnice superioare, valoarea obiectivelor de investiții poate depăși valoarea determinată prin aplicarea standardelor de cost, în baza unei fundamentări temeinice din punct de vedere tehnic și financiar din partea beneficiarilor programului.

Pentru determinarea încadrării în standardele de cost pentru toate obiectivele menționate, în valoarea obiectivului de investiții, fără TVA, nu se iau în calcul cheltuielile pentru obținerea terenului, prevăzute la subcapitolul 1.1 „Obținerea terenului” din devizul general aferent obiectivelor de investiții.

Standardele de cost vor fi actualizate anual, folosind indicatori statistici diseminați de
Institutul Național de Statistică, și se publică pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în platforma digitală creată cu această destinație.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus