Oferte locuri de munca top

Oficial: schimbari privind proiectarea instalatiilor sanitare

La începutul anului viitor vor intra în vigoare revizuirile reglementărilor privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor.

Modificările au fost necesare pentru o armonizare cu ultimele reglementări și standarde europene, precum și pentru corectarea unor aspecte care s-au dovedit a fi deficitare în urma semnalelor primite din piață de la proiectanți și de la constructori.

Astfel, au fost eliminate prevederilor conflictuale cu alte reglementări tehnice în special cu normativul privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare ale localităților.

A fost modificată metodologia de stabilire a debitelor de calcul pentru alimentarea cu apă pentru clădiri de locuit deoarece metodologia existentă în versiunea veche conducea către valori ale debitelor subevaluate și în consecință către o subdimensionare a conductelor de alimentare cu apă.

A fost modificat și completat capitolul destinat rezervoarelor de apă și dimensionării volumului acestora deoarece era incomplet și conținea anumite inadvertențe. De asemenea aici s-a urmărit o corelare cu modul de proiectare și de dimensionare al rezervoarelor de apă din sistemul public descris în normativul NP133.

Capitolul destinat proiectării și dimensionării instalațiilor de recirculare apă caldă de consum a fost refăcut în integralitate deoarece acesta nu mai corespundea cerințelor actuale.

Bucuresti: Cladiri cu 13 niveluri, autorizate

A fost modificată metodologia de stabilire a debitelor de calcul pentru instalațiile de canalizare ape uzate menajere pentru clădiri de locuit urmărindu-se aceleași aspecte ca și la capitolul de alimentare cu apă și au fost actualizate metodele de ventilare ale canalizării apelor uzate menajere.

În cadrul procesului de revizuire s-au tratat în mod distinct toate cerințele fundamentale privind calitatea în construcții.

În plus, au fost actualizate cerințele minimale privind siguranța și accesibilitatea în exploatare, igiena, sănătatea și mediul înconjurător, protecția la zgomot și a celor privind rezistența mecanică și stabilitatea.

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus