Oferte locuri de munca top

Oficial: programul pentru productia interna de materiale de constructii

A intrat în vigoare programul de finanțare pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții. Ajutorul de stat nerambursabil va fi acordat exclusiv pentru investiții inițiale.

Prin Programul ConstructPlus se urmărește:

* reducerea deficitului comercial provenit din importul de materiale de construcții;

* stimularea investițiilor în județele mai puțin dezvoltate;

* creșterea producției interne de produse și materiale de construcții.

Ce sume sunt prevăzute

Ajutorul de stat acordat prin program este de maximum 50 milioane de euro, dar nu mai mult de 75% din valoarea investiției și fără a depăși intensitatea maximă a ajutoarelor de stat prevăzută în Harta regională autorizată de Comisia Europeană.

Suma alocată Programului este echivalentul în lei al sumei de 596 milioane euro.

Suma alocată pentru anul 2023 este echivalentul în lei al sumei de 149 milioane euro, astfel că, pentru anul curent, sunt necesare doar credite de angajament.

Beneficiarii ajutorului de stat regional nerambursabil în cadrul Programului trebuie să asigure o contribuție financiară de cel puțin 25% din costurile eligibile totale ale proiectului de investiție, din resurse proprii, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

Virarea efectivă a ajutorului de stat se realizează prin rambursarea cheltuielilor efectuate de beneficiar în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă.

Blocuri cu zece niveluri, in etapa III de dezvoltare a unui mare ansamblu

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoarele / domeniile eligibile, cât și în alte sectoare / domenii poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități.

Acordarea ajutoarelor de stat se realizează cu încadrarea în creditele de angajament pentru perioada 2023-2026 și creditele bugetare pentru perioada 2024-2029, prin bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 30.

Care sunt următorii pași ai Programului

În termen de 20 de zile lucrătoare, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului informează, prin Consiliul Concurenței, Comisia Europeană asupra intrării în vigoare a Programului.

Pe baza unei cereri scrise, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței, toate informațiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condițiilor acestui Program.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus