Oferte locuri de munca top

Oficial pentru prosumatori: schimbari in Ghidul de finantare

Au intrat în vigoare cele mai recente schimbări în Ghidul de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională. Modificările au fost publicare ieri în Monitorul Oficial.

Conform acestora, sunt eligibile și pot fi finanțate sistemele de panouri fotovoltaice care nu conțin toate părțile componente menționate în Ghid, dar ale căror echipamente îndeplinesc funcționalitățile prevăzute de prezentul ghid, respectiv:

* permit producerea energiei electrice din surse regenerabile și transformarea acesteia pentru a fi utilizată în gospodării;

* permit stocarea informațiilor privind cantitatea de energie electrică produsă, colectarea, precum și transmiterea datelor relevante de la distanță, în format electronic.

De asemenea, sistemele de panouri fotovoltaice care conțin echipamente sau părți componente cu caracteristici tehnice superioare celor prevăzute în prezentul ghid sunt considerate eligibile și pot fi finanțate prin Program.

Suma aprobată nu se poate suplimenta, iar beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii finalizarea investiției.

Noi modalități de trimitere a documentelor

Informațiile și documentele relevante pentru program pot fi transmise de acum către Administrația Fondului pentru Mediu – AFM și prin intermediul serviciilor poștale sau de curierat, precum și prin poșta electronică.

Proiectul poate fi implementat într-o perioadă mai lungă de timp

Implementarea proiectului se realizează în termen de cel mult 12 luni de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă, termen în care beneficiarul final depune la instalatorul validat certificatul de racordare și încheie cu acesta toate formalitățile privind recepția sistemului de panouri fotovoltaice, emiterea facturii și plata contribuției proprii. Înainte, perioada de implementare era de 8 luni.

Mecanismul de decontare  

Mecanismul de decontare a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se declanșează prin încărcarea, de către instalatorul validat, a documentelor care vor face parte din dosarul de decontare și transmiterea solicitării la decontare prin aplicația informatică, după cum urmează:

* prin poșta electronică, la adresa furnizată de Autoritate, următoarele documente:

– formularul cererii de decontare întocmit pentru fiecare dintre regiuni, semnat de către reprezentantul legal al instalatorului validat sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătură electronică calificată; în cazul în care cererea de decontare este semnată de persoana împuternicită, se vor transmite inclusiv împuternicirea notarială și copia după cartea de identitate a împuternicitului;

– lista beneficiarilor finali pentru care se solicită plata, semnată de către reprezentatul legal sau de către persoana împuternicită de acesta, cu semnătura electronică calificată;

* prin aplicația informatică administrată de Autoritate, documentele prevăzute la art. 27, pentru beneficiarii incluși în cererea de decontare; documentele încărcate în aplicație vor fi certificate conform cu originalul de către instalatorul validat;

* prin servicii poștale sau de curierat, pe bază de borderou, contractele de finanțare nerambursabilă și declarațiile pe propria răspundere, prevăzute la art. 25 alin. (2), în original, semnate de beneficiarii incluși în cererea de decontare.

Transferul solicitantului către un alt instalator

În baza cererii motivate a solicitantului aprobat/beneficiarului final, AFM poate aproba transferul către un alt instalator, în vederea implementării proiectului.

Pentru aprobarea cererii, AFM va solicita celor doi instalatori implicați acordul privind transferul solicitantului aprobat/beneficiarului final și acordul privind transferul dosarului solicitantului aprobat/beneficiarului final, care va include dosarul cererii de finanțare și/sau documentele aferente contractării, inclusiv ATR, după caz.

Acordul se transmite către Autoritate și către solicitantul persoană fizică, prin intermediul poștei electronice. În cazul în care acordul este semnat de împuternicit, se va transmite inclusiv împuternicirea notarială și copia după C.I. a împuternicitului.

În urma analizei documentelor, aprobarea ori respingerea transferului va fi comunicată de Autoritate, prin poștă electronică, atât solicitantului aprobat/beneficiarului final, cât și instalatorilor implicați.

 

Descărcați aici Modificările Ghidului de Finanțare

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus