Oferte locuri de munca top

Oficial pentru prosumatori: au intrat in vigoare noile prevederi privind racordarea la retelele electrice

Au intrat în vigoare cele mai recente modificări privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor. (datele complete in fisier atasat)

Astfel, prin excepție de la regulile dispuse de procedura curentă, în cazul prosumatorilor care accesează programele de finanţare privind instalarea de centrale electrice pentru producerea de energie electrică din surse regenerabile, operatorul de distribuție va emite avizul tehnic de racordare înainte de realizarea instalației de producere a energiei electrice.

Prosumatorul aflat în această situație va transmite operatorului de distribuție cererea de racordare a locului de consum și de producere, însoțită de documentele prevăzute în cuprinsul acesteia.

Sute de apartamente in blocuri autorizate recent in Bucuresti

Cererea de încheiere a contractului de racordare și documentația anexată acesteia pot fi trimise printr-una dintre următoarele modalități:

* direct/prin poștă la centrele teritoriale de relații cu utilizatorii ale operatorului de distribuție;

* în format electronic, scanate, la adresa de e-mail/serviciul online pentru racordare pusă/pus la dispoziție de operatorul de distribuție.

Totodată, avizul tehnic de racordare emis de către operatorul de distribuție trebuie să conțină soluția tehnică de racordare, respectiv condițiile tehnico-economice de racordare la rețea a locului de consum și de producere și respectă prevederile conținutului- cadru al avizului tehnic de racordare.

Case de vacanta, intr-un nou complex turistic

Conform Ghidului de finanțare a  întreprinderilor mici şi mijlocii şi a operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice în vigoare, beneficiarii programului de finanțare au obligația de a introduce ATR în aplicaţia informatică prin care este gestionat programul de finanțare, fapt care implică obținerea avizului de către aceștia.

De asemenea, din etapele aferente procedurii de derulare a programului de finanțare reiese că obținerea ATR este necesară înainte de realizarea instalației de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

 

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus