Oferte locuri de munca top

Oficial: noile modificari pentru ajustarea valorii contractelor cu preturile materialelor de constructii

Au intrat în vigoare cele mai recente modificări pentru ajustarea valorii contractelor ca urmare a creșterii prețurilor materialelor de construcții. OUG nr. 15/2021 a fost oficial legiferată, cu mai multe schimbări față de varianta oficială, după promulgare și după publicarea în Monitorul Oficial.

În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a legii, autoritățile care gestionează programe cu finanțare europeană și alte programe cu finanțare nerambursabilă vor elabora reglementări/instrucțiuni pentru punerea în aplicare a acestui act normativ.

Ce noutăți aduce legea

Posibilitatea de ajustare prin actualizarea prețurilor aferente materialelor va fi aplicată și contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări finanțate, integral sau parțial, din fondurile proprii ale autorităților/entităților contractante.

Mai exact, ajustarea se aplică următoarelor contracte de achiziție publică/contracte sectoriale/contracte de concesiune/acorduri-cadru de lucrări aflate în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței:

  1. a) încheiate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016, a Legii nr. 99/2016, respectiv a Legii nr. 100/2016;
  2. b) încheiate după data intrării în vigoare a celor trei legi, indiferent de durata de execuție a acestora și în cuprinsul cărora nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preț.

Ajustarea se realizează la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului, exclusiv pentru prețul materialelor și pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a ordonanței, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivelor / proiectelor de investiții, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și autoritatea/entitatea contractantă.

Coeficientul de ajustare se calculează utilizând următoarea formulă:

C = (ICCM)n/(ICCMian.2021) x P + (1 – P), unde:

* „P” reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului;

* „ICCMn” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial;

* „ICCMian.2021” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. Pentru contractele de achiziție publică/sectoriale/de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, «ICCMian.2021» se asimilează indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului.

În cazul notelor de comandă suplimentară, luna de bază pentru ajustarea costului materialelor este luna încheierii contractului pentru cantitățile suplimentare care au echivalent în oferta inițială, respectiv luna încheierii actului adițional pentru cantitățile suplimentare care nu au echivalent în oferta inițială.

AHK România atrage atenția asupra neajunsurilor Ordonanței

Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană atrage atenția asupra faptului că Ordonanța nr. 15/2021 nu reușește să acopere anumite aspecte care pot submina efortul legislativ prin reducerea ariei de aplicare a acesteia în comparație cu ceea ce ar fi necesar în piață.

„Astfel, există de exemplu posibilitatea ca viitoare proiecte să nu poată fi executate din cauza lipsei contractorilor, fapt ce va conduce la dificultăți majore în absorbția fondurilor UE, inclusiv cele aferente Programului Național de Redresare și Reziliență”, este de părere Sebastian Metz, director general AHK România.

În acest mod, ar fi necesară introducerea în legislație a unor puncte suplimentare sau modificate, în vederea definirii unui cadru legislativ performant și adaptat celor mai bune practici din sectorul construcțiilor și achizițiilor publice. Prevederile legale actuale trebuie să aibă în vedere și viitoarele investiții (în special cele finanțate prin programe europene în ciclul 2021 – 2027), evitându-se modificarea permanentă a legislației, în funcție de context și asigurându-se astfel caracterul previzibil al acesteia, mai subliniază reprezentanții AHK România.

 

Descărcați aici Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus