Oferte locuri de munca top

Oficial: lege pentru ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale

A fost promulgată legea pentru aprobarea OUG nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. In procesul de legiferare parlamentarii au mai făcut unele modificări (document atasat)

Ordonanța a reglementat măsuri pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică aferente proiectelor de investiții finanțate integral sau parțial din fonduri externe nerambursabile.

Ajustarea se face ținând cont de unele creșteri sau diminuări de costuri pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor de achiziție și care nu au putut fi prevăzute de ofertanți la data elaborării ofertelor.

O singura oferta pentru lucrari rutiere de aproape 16 mil euro

Posibilitarea de ajustare se aplică tuturor contractelor de achiziție publică de:

* lucrări

* produse care au ca obiect: dotări, utilaje și echiapemnte tehnologice și funcționale, active fixe corporale

* servicii care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitae și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice majore și care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice.

Prevederile sunt valabile inclusiv pentru:

* beneficiarii de finanțare, entități juridice fără calitate de autoritate contractantă

* contractele de achiziție încheiate de către beneficiari privați pentru contracte de lucrări și contracte de servicii

* contractele de achiziție încheiate de către beneficiari privați în cazul contractelor de produse care au ca obiect dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale necesare relalizării lucrărilor.

Va continua licitatia pentru modernizarea strazilor dintr-un cartier

Prevederile se aplică și contractelor de achiziție în care beneficiarii fondurilor externe nerambursabile au aplicat penalități de întârziere/majorări de întârziere/daune interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale asumate de contractant, altele decât cele prevăzute deja în lege sau pentru cele care au depășit durata de execuție prevăzută în contract fără ca aceasta să fi fost modificată potrivit clauzelor contractuale sau potrivit prevederilor legale în vigoare.

Descărcați aici

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 5/ iulie-august 2022

Sus