Oferte locuri de munca top

Oficial: fara cadastru si carte funciara in anumite situatii

Au fost promulgate prevederile legale ce stabilesc situațiile în care trecerea unui bun se face fără cadastru și fără cartea funciară.

Astfel, până la finalizarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015 ‒ 2023, se poate realiza fără înscrierea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.

trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unități administrativ-teritoriale.

Această derogare este valabilă pentru bunurile înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care nu sunt înscrise în cartea funciară.

Prevederile fac parte din legea nr. 153/2021, prin care a fost legiferată OUG nr. 63/2019.

Mai exact, trecerea bunului se poate face, sub sancțiunea nulității absolute, numai dacă acesta nu face obiectul unor litigii sau al unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a înscrie dreptul de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2023, sub sancțiunea revenirii de drept a bunului în domeniul public al statului.

Nerespectarea acestei obligaţii se constată de către autoritățile publice care au avut bunul în administrare înainte de a fi transmis autorităților locale, care au obligația de a iniția demersurile pentru trecerea bunului în domeniul public al statului.

Până la momentul înscrierii dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, autoritățile administraţiei publice locale pot încheia doar actele și operațiunile juridice necesare finalizării procedurilor juridice specifice înscrierii dreptului de proprietate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Prevederile sunt valabile şi în situația trecerii unui bun din domeniul privat al statului în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale.

 

Login Required

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus