Oferte locuri de munca top

Oficial: evaluarea ISC a laboratoarelor de analiza in constructii

A intrat în vigoare noua variantă a procedurii de evaluare a laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării, activitate de care se ocupă Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC).

Prin această procedură este stabilită metodologia de evaluare a laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcţii, în vederea autorizării.

Procedura defineşte cerinţele în baza cărora se evaluează laboratoarele în vederea autorizării, respectiv:

* cerinţele privind competenţa tehnică a laboratoarelor în efectuarea analizelor şi încercărilor în activitatea de construcţii, aplicabile încercărilor solicitate pentru autorizare;

* nivelul de instruire, formarea profesională şi experienţa în activitatea de laborator pentru tot personalul laboratorului atât intern cât și extern (colaborator care ar putea influența activitățile laboratorului).

Autorizaţiile eliberate de ISC anterior intrării în vigoare a prezentei proceduri îşi menţin valabilitatea până la expirarea termenului de 4 ani de la data emiterii / reînscrierii în Registrul laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii, autorizate.

Ce va conține dosarul de autorizare

Cererea de autorizare, transmisă prin serviciul poştal, electronic sau prin intermediul P.C.U. electronic, va fi însoțită de un dosar, care trebuie să conţină următoarele documente:

* notificările privind schimbările survenite pe perioada de valabilitate a autorizației;

* declaraţie pe propria răspundere a conducerii persoanei juridice titulare a laboratorului din care să rezulte că laboratorul îndeplineşte în mod continuu cerinţele de autorizare;

* fişa de identificare a laboratorului;

* lista cu profilurile şi încercările pentru care se solicită autorizarea;

* copia certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – O.N.R.C.;

* copia Certificatului Constatator care atestă faptul că spațiul în care își desfășoară activitatea laboratorul este declarat la Registrul Comerțului și conține activitatea – cod CAEN 7120;

* chestionarul de informare şi autoevaluare;

* decizia de numire a şefului de laborator şi, acolo unde este cazul, a specialistului în încercări nedistructive /electrice, după caz ;

* documente care atestă îndeplinirea cerinţelor de studii minime, specializare şi experienţă profesională în activitatea de laborator:

– copia diplomei de studii de lungă durată

– document din care reiese experiența în activitatea de laborator în construcții;

– dovada instruirii / certificării / autorizării, după caz, pentru specialistul încercări nedistructive / electrice.

– document care face dovada că șeful de laborator este angajat al laboratorului pe perioadă nedeterminată

* acordurile de prelucrare date personale pentru: șef laborator, specialist încercări nedistructive / electrice și conducătorul operatorului economic titular al laboratorului;

* dovada achitării tarifului de analizare dosar.

 

Procedura a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 707 Bis din 16 iulie 2021.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus