Oferte locuri de munca top

Oficial: documentatiile pentru cadastru, digitalizate

A fost reglementat modul în care cererile de înscriere, recepție sau avizare pot fi depuse online, prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară. Noile prevederi fac parte din Ordonanța de Urgență nr. 61/2020 pentru modificarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, publicată ieri în Monitorul Oficial.

Astfel, cererile depuse online, prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, trebuie să fie însoțite de documente care fac dovada legalității operațiunii solicitate.

Cererea poate fi însoțită de redarea pe suport informatic a înscrisurilor emise în formă materială. În acest caz certificarea nealterării conținutului odată cu redarea pe suport informatic va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică calificată.

Se prezumă, până la proba contrarie, că redarea pe suport informatic s-a făcut după înscrisul original sau copia legalizată, sub sancțiunea nulității absolute a înscrierii.

Procedura de înregistrare online a cererilor include un mecanism care permite identificarea persoanei care efectuează demersurile respective.

Conform noilor reglementări, răspunderea pentru corectitudinea și autenticitatea datelor în format electronic revine persoanei care a introdus aceste informații în sistem. De asemenea, răspunderea pentru verificarea și validarea datelor în format electronic revine persoanei care le-a verificat și validat.

Noile reglementări prevăd că certificarea autenticității și forța juridică a înscrisului în format electronic generat, prin intermediul sistemului informatic de cadastru și carte funciară, fără intervenția vreunei persoane, este dată de sigiliul electronic calificat al ANCPI.

 

Descărcați aici Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 61 din 2020

 

 

 

 

Citiți și:

Preturi mai mari la caramida si ciment, dar apar si promotiile

Hale si cladire de birouri, pe mai mult de 5 mii mp

Centura rutiera, in pregatire

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

Sus