Oferte locuri de munca top

Oficial: cum vor fi atestati electricienii de la 1 ianuarie

La 1 ianuarie 2022 intră în vigoare Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută și verifică instalații electrice.

Acest regulament stabilește și cum se vor face modificare, vizare, suspendare și retragerea atestatului, inclusiv criteriile/condițiile pentru acordarea/refuzul acordării.

Activitățile de proiectare, executare și verificare a instalațiilor electrice pot fi realizate numai de operatori economici care dețin atestate/decizii de confirmare emise în condițiile noului regulament. Aceasta potrivit competențelor acordate de fiecare tip de atestat sau, după caz, potrivit competențelor stabilite prin decizia de confirmare.

Solicitarea confirmării și, respectiv, reconfirmării dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare și verificare instalații electrice este responsabilitatea operatorilor economici, persoane juridice străine, înregistrate într-un stat membru UE/SEE/Elveția, ce desfășoară astfel de activități în România și care trebuie să acționeze, în acest sens.

Prevederile regulamentului se aplică de către:

* solicitanții de atestate pentru proiectarea, executarea și verificarea de instalații electrice și de către solicitanții confirmării dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare și verificare instalații electrice;

* titularii de atestate sau titularii deciziilor de confirmare a dreptului de a presta servicii transfrontaliere în România.

Categoriile de instalații electrice a căror proiectare, executare și verificare se realizează de către un operator economic atestat sunt:

  1. a) instalații electrice de joasă tensiune: instalații electrice de utilizare de joasă tensiune, branșamente, linii electrice, aeriene sau subterane de joasă tensiune, posturi de transformare și stații electrice (partea de joasă tensiune), precum și partea electrică (partea de joasă tensiune) a centralelor electrice;
  2. b) instalații electrice de medie tensiune: instalații electrice de utilizare de medie tensiune, linii electrice, aeriene sau subterane, de medie tensiune, posturi de transformare și stații electrice (partea de medie tensiune), instalațiile electrice de protecție și automatizări din stațiile electrice, precum și partea electrică (partea de medie tensiune) a stațiilor de înaltă tensiune și a centralelor, instalațiile electrice de protecție și automatizări aferente instalațiilor electrice de medie tensiune;
  3. c) instalații electrice de înaltă tensiune: instalații electrice de utilizare de înaltă tensiune, linii electrice aeriene sau subterane și stații electrice cu tensiuni nominale mai mari sau egale cu 110 kV, instalațiile electrice de protecție și automatizări din stațiile electrice aferente instalațiilor electrice de înaltă tensiune.

 

Descărcați aici Regulamentul oficial

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus