Oferte locuri de munca top

Oficial: cum se face esalonarea la plata impozitelor si taxelor

A intrat în vigoare modalitatea prin care vor fi eșalonate obligațiile fiscale principale și accesorii restante a căror vechime este de maximum 12 luni.

Mai exact, obligațiile fiscale care se încadrează pentru eșalonare sunt următoarele:

* obligațiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile fiscale accesorii;
* amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
* creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
* creanțe rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale.

Ce perspective are piata rezidentialelor noi

Eșalonarea la plată va fi acordată de către ANAF pe o perioadă de cel mult 12 luni.

La decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale se anexează graficul de plată care cuprinde rate lunare, în funcție de numărul de luni de eșalonare la plată aprobat. Perioada de eșalonare la plată acordată nu poate fi mai mare decât perioada de eșalonare la plată solicitată de debitor.

Eșalonările se solicită de către debitor în baza unei cereri depusă la ANAF. Modalitățile de depunere sunt următoarele:
* la registratura organului fiscal;

* prin poștă, cu confirmare de primire;
* prin intermediul serviciului „Spațiu privat virtual”.

Eliberarea certificatului de atestare fiscală
După primirea cererii, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, ANAF va emite, concomitent, următoarele documente:
* deciziile referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere/penalitate de nedeclarare;
* certificatul de atestare fiscală;

* referatul de verificare a condițiilor de acordare/modificare/ menținere a eșalonării la plată;

* decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale sau decizia de respingere, după caz;
* decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare.

Graficul de eșalonare cuprinde rate de eșalonare, reprezentând obligații fiscale principale și/sau obligații fiscal accesorii eșalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată. Cuantumul obligațiilor fiscale eșalonate se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eșalonare.

Prin excepție, pentru debitorul care propune prin cererea de acordare a eșalonării la plată un grafic, ratele de eșalonare la plată trebuie să fie în primele 6 luni de cel puțin 5% din cuantumul obligațiilor fiscale eșalonate la plată, la care se adaugă dobânda pe perioada eșalonării la plată calculată de organul fiscal, iar în următoarele luni debitorul trebuie să achite restul obligațiilor fiscale, proporțional cu lunile pentru care a fost acordată eșalonarea la plată.
Termenul de plată a ratelor de eșalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din graficul de eșalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.

 

Descărcați aici Procedura de eșalonare la plată

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus