Oferte locuri de munca top

Oficial: autorizarea instalatorilor in sectorul gazelor naturale

Au intrat în vigoare cele mai recente modificări ale procedurii de autorizare a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale.

Cea mai importantă schimbare este digitalizarea totală a înscrierilor la examenele de dobândire a calității de instalator autorizat, precum și pentru vizarea autorizației de instalator autorizat, în scopul continuării activității.

De asemenea, a fost modificată procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare.

Examenul va consta de acum într-o probă scrisă în limba română, conținând un chestionar de tip grilă, conţinând 25 de întrebări, cu câte 3 variante de răspuns pentru fiecare întrebare.

Durata examenului de autorizare va fi de o oră pentru un tip de autorizare.

Documentele vor fi transmise către ANRE exclusiv prin încărcare pe portalul ANRE sau prin încărcare în platforma PCUe. Celelalte forme de depunere a solicitărilor au fost eliminate.

Costuri mai mari pentru realizarea unui acoperis

În vederea dobândirii calităţii de instalator autorizat, solicitanţii transmit următoarele documente:

* cerere;

* actul de identitate;

* actul de studii sau atestatul de recunoaştere/echivalare a acestuia în România;

* foaia matricolă – numai pentru profilul conex activităţilor tehnice în domeniul gazelor naturale;

* adeverinţă eliberată de un operator economic autorizat ANRE care să certifice perioada minimă de practică în domeniul gazelor naturale pentru tipul de autorizaţie solicitat, doar pentru cazurile în care este necesară o vechime în desfăşurarea activităţii sub coordonarea unui instalator autorizat;

* declarația de consimțământ privind colectarea și prelucrarea datelor personale, completată în format electronic pe portalul ANRE sau în platforma PCUe.

* dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat.

Nou parc fotovoltaic, pregatit de afaceristi romani

Pentru vizarea autorizației de instalator autorizat, va fi depusă la ANRE, cu minimum 30 de zile înainte de împlinirea celor 5 ani de la emiterea autorizației sau de la ultima vizare, o cerere completată în format electronic, precum și următoarele documente:

* actul de identitate;

* dovada absolvirii, în ultimele 12 luni, a unui curs de pregătire teoretică;

* dovada achitării tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2023

Revista Arena Constructiilor mai 2023

Sus