Oferte locuri de munca top

Ocolitoarea Sighisoara va fi realizata cu peste 65 mil euro

La peste 65 milioane de euro, echivalentul a puțin peste 321 milioane de lei, se ridică valoarea lucrărilor de proiectare și execuție pentru o noua variantă ocolitoare din țară, cea a orașului Sighișoara.

Proiectul va fi finanțat din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

CNAIR, prin DPDP Brașov, a lansat astăzi o licitație deschisă pentru atribuirea contractului pentru acest proiect.

Valoarea totală estimată a acestui contract este cuprinsă între intervalul 293.084.100 lei și 320.536.659 lei. DRDP Brașov optează pentru achiziționarea ulterioară de noi lucrări de la ofertantul a cărui oferta va fi declarată câștigătoare, în cuantum de 27.452.559 lei fără TVA, reprezentând 10% din valoarea estimată a contractului (fără valorile estimate pentru rezerve de implementare și organizare de santier).

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 18 august 2021.

Durata de execuție a contractului este de 38 luni, din care 14 luni pentru proiectare și 24 luni pentru execuție.

Perioada de executie poate varia până la 20 luni în funcție de perioada acordată de antreprenor în cadrul factorilor de evaluare.

Perioada de garanție este de minim 36 luni și poate varia până la 60 luni în funcție de perioada suplimentară acordată de antreprenori în cadrul factorilor de evaluare.

Ofertanții va trebui să demonstreze că au avut o cifră de afaceri anuală totală de minim 200 milioane lei în fiecare dintre exercițiile financiare aferente anilor 2018, 2019 si 2020. De asemenea, aceștia vor face dovada că au executat și a dus la bun sfarsit în ultimii 5 ani lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punct de vedere al complexității și/sau utilități în valoare cumulată de minim 195.278.574 lei fãrã TVA, la nivelul a maxim 3 contracte.

Criteriul de atribuire a contractului este „cel mai bun raport calitate – preț”.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

Sus