Oferte locuri de munca top

Obligatii noi privind performanta energetica a cladirilor

Noi modificări legislative ce vizează performanța energetică a clădirilor au fost aprobate de Camera Deputaților, proiectul de lege fiind trimis spre promulgare la Președinție.

Consensul parlamentarilor a fost unanim: 287 de voturi pentru și nici un vot împotrivă.

Astfel, pentru clădirile noi, prin certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind fezabilitatea din punct de vedere tehnic, economic și al mediului înconjurător a utilizării sistemelor alternative de înaltă eficiență, dacă acestea există.

Pentru clădirile noi al căror certificat de urbanism este emis după data de 15 septembrie 2020, investitorii sunt obligați să asigure echiparea cu dispozitive de autoreglare pentru reglarea distinctă a temperaturii și calității aerului interior, în fiecare încăpere încălzită/răcită direct sau într-o zonă încălzită/răcită din clădire și/sau unitatea de clădire, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic.

Noua lege definește ”clădirea al cărei consum de energie este aproape egal cu zero” ca fiind clădirea cu o performanţă energetică foarte ridicată, la care necesarul de energie pentru asigurarea performanţei energetice este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit astfel:

* în proporţie de minimum 30%, cu energie din surse regenerabile inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii, începând cu anul 2021;

* proporţiile minime de energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere, pe o rază de 30 de km față de coordonatele GPS ale clădirii pentru perioadele 2031 – 2040, 2041 – 2050 şi după 2051 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului;

În cazul clădirilor noi, precum și în cazul renovării majore a clădirilor existente, vor trebui respectate cerințele cu privire la performanța energetică globală, instalarea corectă, dimensionarea, reglarea și controlul sistemelor tehnice.

Aceste cerințe vizează cel puțin următoarele:

* sistemele de încălzire a spațiilor;

* sistemele de răcire a spațiilor;

* sistemele de preparare a apei calde menajere;

* sistemele de ventilare;

* sistemele de iluminat integrate;

* sistemele de automatizare și control;

* sistemele de generare de energie electrică in situ;

* o combinație a acestor sisteme.

Cerințele se aplică pentru sistemele tehnice noi ale clădirilor, precum și pentru înlocuirea și pentru îmbunătățirea sistemelor existente, în măsura în care, prin proiectul tehnic de execuție se stabilește că acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcțional și economic.

Pentru clădirile existente, proprietarii/administratorii acestora sunt obligaţi să instaleze, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi economic, dispozitive de autoreglare a temperaturii, la înlocuirea generatoarelor de căldură/frig.

Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice

În cazul clădirilor nerezidenţiale noi, precum şi în cazul renovării majore a clădirilor nerezidenţiale, care au mai mult de 10 locuri de parcare, investitorii/proprietarii acestora, după caz, sunt obligaţi să instaleze cel puţin un punct de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum şi tubulatura încastrată pentru cablurile electrice pentru cel puţin 20% din locurile de parcare prevăzute, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Măsura nu se aplică clădirilor deţinute şi ocupate de întreprinderi mici şi mijlocii.

În cazul clădirilor nerezidenţiale existente cu peste 20 de locuri de parcare, proprietarii acestora au obligaţia de a instala până la data de 1 ianuarie 2025 un număr de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice minimum egal cu 10% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de două puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice. Excepţie fac clădirile nerezidenţiale existente, deţinute şi ocupate de întreprinderi mici şi mijlocii.

În cazul clădirilor rezidenţiale noi, precum şi în cazul renovării majore a clădirilor rezidenţiale existente, care au mai mult de 10 locuri de parcare, investitorii/proprietarii acestora, după caz, sunt obligaţi să asigure instalarea tubulaturii încastrate pentru cabluri electrice pentru fiecare loc de parcare, pentru a permite instalarea într-o etapă ulterioară a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice,

Prevederile nu se aplică:

* clădirilor noi rezidenţiale şi nerezidenţiale, sau clădirilor existente rezidenţiale şi nerezidenţiale care sunt supuse unor renovări majore, care au mai mult de 10 locuri de parcare pentru ale căror lucrări de construire au fost depuse cereri de autorizație de construire până la data de 10 martie 2021;

* clădirilor existente rezidenţiale şi nerezidenţiale care sunt supuse unor renovări majore pentru care costul estimativ al instalaţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi de încastrare, prevăzut în devizul general şi specificat în memoriul pe specialităţi, depăşeşte 7% din costul total al renovării majore a clădirii.

 

Descărcați aici Modificările aduse Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor

 


 

 

 

Citiți și:

Terenul de langa un centru comercial, pregatit pentru noi dezvoltari imobiliare  

Hala, cu aproape 6 mii mp scd

Proiect pentru realizarea unui complex industrial

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2020

Sus