Oferte locuri de munca top

Obligatii noi pentru proprietarii de cladiri, platite de stat

Noi obligații pentru proprietarii de clădiri sunt prevăzute în proiectul de lege a fost aprobat astăzi de Guvern.

Pentru respectarea acestor noi obligații se va acorda finanțare nerambursabilă de la bugetul de stat.

Noul proiect include măsuri privind intervențiile necesare clădirilor cu risc seismic, precum și un nou program național de finanțare pentru consolidarea acestora.

Printre prevederi se numără și o nouă metodă de evaluare a clădirilor.

Evaluări vizuale

Va fi introdusă evaluarea vizuală rapidă ca etapă premergătoare realizării expertizei tehnice, în scopul obținerii unei imagini de ansamblu cu privire la vulnerabilitatea seismică a fondului construit.

Aceasta pentru a caracteriza tipurile reprezentative de clădiri și a facilita prioritizarea intervențiilor în cadrul diferitelor programe.

Evaluările vizuale rapide efectuate la nivel regional, local și zonal vor fi utilizate de către autoritățile locale, pentru a prioritiza și a selecta intervențiile.

Evaluarea se va realiza prin inspecția vizuală din exteriorul clădirii, acolo unde nu au fost efectuate lucrări de reabilitare termică, de către personal calificat, care nu necesită atestare profesională suplimentară.

Noi unitati locative intr-o zona turistica

Obligații pentru proprietarii clădirilor

Persoanele fizice sau juridice ce dețin clădiri şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare clădiri vor avea următoarele obligații:

* urmărirea comportării în exploatare a clădirilor din proprietate sau administrare

* expertizarea tehnică, de către experţi tehnici atestaţi pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate, a clădirilor existente, în vederea încadrării în clasă de risc seismic şi fundamentării măsurilor de intervenţie

* transmiterea concluziilor raportului de expertiză tehnică şi a încadrării clădirii în clasă de risc seismic către autorităţile administraţiei publice locale competente, precum şi către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de expertiză tehnică, respectiv înscrierea în partea I a cărţii funciare a imobilului a clasei de risc seismic în care a fost încadrată clădirea existentă

* să aprobe decizia de intervenție și să asigure continuarea acţiunilor definite în funcţie de concluziile fundamentate prin raportul de expertiză tehnică.

Totodată, pentru clădirile expertizate tehnic şi încadrate în clasa de risc seismic RsI prin raport de expertiză tehnică, proprietarii clădirilor, persoane fizice sau juridice, asociaţiile de proprietari, persoanele juridice care au în administrare clădiri, precum şi conducătorii instituţiilor publice şi deţinătorii cu orice titlu de clădiri de interes şi utilitate publică vor avea următoarele obligații:

* realizarea proiectării lucrărilor de intervenţii de către persoane fizice sau juridice autorizate şi verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestaţi, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în clasa de risc seismic RsI a clădirii expertizate;

* începerea execuţiei lucrărilor de intervenţii de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, inclusiv urmărirea, verificarea lucrărilor de intervenţii prin diriginţi de şantier autorizaţi şi recepţia la terminarea lucrărilor, în termen de 2 ani de la data finalizării proiectului tehnic de execuția a lucrărilor de intervenţii în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a clădirii existente la minimul acceptat conform P100-3 în vigoare la data începerii execuției lucrărilor.

Viitor ansamblu rezidential, in zona montana

Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat
Noul Program Național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat va avea ca obiectiv general proiectarea și execuția lucrărilor de intervenţii la clădirile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice, precum și asigurarea funcționalității acestora conform tuturor cerințelor fundamentale și creșterii eficienței energetice a acestora.

Programul va cuprinde două subprograme:
* Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenţii pentru clădirile multietajate cu destinația principală de locuință, dedicat clădirilor care:

– prezintă un regim de înălțime de minimum P+3 etaje și minimum 10 apartamente;
– valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,20 g.
* Subprogramul proiectarea și execuția lucrărilor de intervenţii pentru clădirilor de interes și utilitate publică aflate în proprietatea sau administrarea autorităților și instituțiilor administrației publice centrale sau locale, pentru clădirile care:

– clasa de importanță a clădirii, fiind incluse doar clădirile încadrate în clasa I și II de importanță;
– valoarea de vârf a accelerației terenului pentru proiectare la cutremur a(g), potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1, este mai mare sau egală cu 0,20 g.

Cheltuielile care vor putea fi finanțate de la bugetul de stat sunt următoarele:
* asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiții;
* elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, verificarea tehnică a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție și asistența tehnică din partea proiectantului;
* realizarea investiției de bază;
* organizarea de șantier;
* diverse și neprevăzute.

Finanțarea acordată de la bugetul de stat prin program este nerambursabilă, inclusiv finanțarea acordată pentru persoanele juridice, proprietari ai spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință, care se va acorda în baza unei scheme de ajutor de stat, aprobată prin ordin al ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

 

Descărcați aici

 

Login Required

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

 

 

Un comentariu;

 1. Oprisan-Tudor Mircea said:

  Bani aruncati in vant, pe expertize cele mai multe nejustificate, sau facute pe genunchi, pe banda rulanta.
  Proiecte pe care nimeni ne le garanteaza la un seism major, exceptional.
  Nici o cladire nu a cazut la cutremure curente de 5-6 grade.
  Chiar si cele expertizate in grupa 1 de risc.
  Poate ar trebui expertizate doar cladirile din anii dinainte de 1940, cu peste P+2 etaje.

Sus