Oferte locuri de munca top

Obligatii inainte de inceperea lucrarilor de constructii

Investitorii au obligația să înștiințeze autoritatea emitentă a autorizației de construire, precum și inspectoratul teritorial în construcții asupra datei de începere a lucrărilor autorizate, conform legii.

În situația în care constatarea faptei de începere a lucrărilor fără înștiințare s-a făcut în termenul de valabilitate a autorizației, data începerii lucrărilor se consideră ca fiind ziua următoare datei de emitere a autorizației.

Constituie contravenție neanunțarea datei începerii lucrărilor de construcții autorizate și se sancționează potrivit art. 26 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (amenda de 10 milioane de lei !)

Cotele încasate de către ISC

Investitorii sau proprietarii au obligația să vireze către Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C. o sumă echivalentă cu o cotă de 0,5% din valoarea fără TVA a lucrărilor pentru realizarea construcțiilor noi și a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire/desființare. Excepție fac investitorii/proprietarii care realizează lucrări de intervenție pentru consolidarea clădirilor de locuit încadrate în clasa I de risc seismic.

Suma echivalentă cotei de 0,5% se determină și se virează către Inspectoratul de Stat în Construcții astfel:

* 50% din suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii lucrărilor autorizate se virează de către investitori sau proprietari la data transmiterii la Inspectoratul de Stat în Construcții a înștiințării privind data începerii lucrărilor autorizate,

* Suma rezultată ca diferență între suma echivalentă cotei de 0,5% aplicate valorii finale, fără TVA, a lucrărilor executate și suma virată la data înștiințării privind începerea lucrărilor, precum și orice sume aferente cotelor legale achitate anterior se virează de către investitori sau proprietari pană la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

* Întârzierea la plată a sumelor stabilite se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere.

În perioada martie 2019 – martie 2020, pe întreg teritoriul țării au fost anunțate la Inspectoratul de Stat în Construcții 107.242 lucrări de construcții.

 

 

Citiți și:

Oferta unui mare constructor declarata castigatoare, reevaluata

Centru logistic al unei mari retele de retail, extins cu 20 mil euro

Sere, spatii de depozitare si procesare, pe aproape 3 ha

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

Sus