Oferte locuri de munca top

Obligatii ale consultantilor in constructii, pierdute intre Senat si Camera Deputatilor

Propunerea de modificare a Legii nr. 10 /1995 privind calitatea în construcții, ce are în vedere ca și consultanții să fie resposabili pentru calitatea construcțiilor, a fost aprobată recent de Senat, în mod tacit.

Varianta trimisă la Camera Deputaților nu a mai inclus amendamentele aprobate de comisiile de specialitate din Senat.

Astfel, nu mai apare amendamentul potrivit căruia supervizorii se numără printre părțile care trebuie să își asume responsabilități concrete în asigurarea calității în construcții.

De asemenea, nu se regăsește în varianta legii trimisă la Camera Deputaților nici amendamentul prin care atât consultanții și supervizorii ar fi răspuns solidar cu dirigintele de șantier. Răspunderea s-ar fi făcut conform atribuțiilor ce le revin acestora, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pentru care sunt angajați prin contract.
Un alt amendament, aprobat de comisia din Senat, dar care nu mai apare în forma trimisă Camerei Deputaților este cel prin care proiectanții, consultantul sau supervizorul erau obligați să încheie asigurări de răspunde civilă profesională la societăți de asigurare recunoscute pe piața internațională a asigurărilor pe durata implementării contractului de consultanță.
Noile prevederi

Propunerea legislativă intrată în Camera Deputaților prevede că pentru construcțiile finanțate din fonduri publice, inclusiv a celor finanțate în baza unor acorduri/împrumuturi externe sau similare în care consultanța/asistența tehnică este obligatorie în sarcina investitorului sau a beneficiarului, operatorul economic de consultanță specializat va deveni factor implicat pentru etapele prevăzute în contractul de consultanță /asistență tehnică.

Consultanții din domeniul construcțiilor vor răspunde de îndeplinirea următoarelor obligații principale referitoare la calitatea construcțiilor:

* angajarea de specialiști atestați în toate domeniile de consultanță pentru care au încheiate contracte de servicii cu investitorii

* sesizarea investitorului asupra neconformităților și neconcordanțelor constatate în proiecte și în execuție

* asigurarea nivelului de calitatea corespunzător cerințelor printr-un sistem propriu de calitate

* recepția proiectelor conform temei de proiectare și cerințelor de calitate

* participarea prin specialiști atestați la fazele principale de execuție

* întocmirea de rapoarte zilnice către investitor în perioada de execuție

* întocmirea de rapoarte trimestriale către investitor în perioada de garanție

* respectarea termenelor contractuale de proiectare și execuție în solidar cu proiectanții și/sau executanții

De asemenea, conform documentului, Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC va elabora și aproba formularele necesare asigurării calității în construcții.

Proiectul de lege se află în prezent la Camera Deputaților, fiind înregistrat pentru dezbatere. Camera Deputaților este și camera decizională în acest caz.

 

Descărcați aici Proiectul de Lege in forma ajunsa la Camera Deputatilor

 

 

 

 

 

 

Citiți și:

Unda verde pentru construirea unor blocuri cu 43.000 mp scd

Care sunt tarifele pentru managementul proiectelor de fit-out

Spatii comerciale pe mai mult de 10 mii mp, in Bucuresti

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/oct 2019

Sus