Oferte locuri de munca top

OAR cere o strategie privind protecția clădirilor la incendiu

8992-close-up-of-a-fire-pvRecentul eveniment dramatic al incendiului de la clubul Colectiv din București a evidențiat nereguli și erori grave în procesul de autorizare și verificare a construcțiilor privind siguranța la incendiu, și nu numai, se arată într-un comunicat al Ordinului Arhitecţilor din România.

O tragică pierdere de vieți umane a fost cauzată de un șir lung de practici ilegale și nerespectări ale normativelor, care astăzi sunt aduse pe masa dezbaterii publice.

“Este datoria noastră, a fiecărui actor implicat în procesul de construire și de utilizare a clădirilor, să ne asigurăm că normele sunt respectate și funcționează optim pentru siguranța vieții omenești”, meţionează OAR.

În condițiile unei dezbateri publice deja deschise asupra necesității optimizării și adecvării cadrului legislativ în domeniul Normativului P118 privind securitatea clădirilor la incendiu, Ordinul Arhitecților din România înscrie pe agenda publică următoarele necesități imediate:

  • Crearea unui grup de lucru interinstituțional, cu cooptarea instituțiilor statului și a asociațiilor din domeniul construcțiilor, în vederea revizuirii prevederilor legale în vigoare, care să se întrunească anual pentru revizuirea normelor, în conformitate cu evoluția tehnologică și directivele europene.
  • Elaborarea unei strategii, începând cu anul 2016, privind protecția clădirilor la incendiu, sub forma unui Cod pentru siguranța clădirilor la incendiu, care să asigure unificarea și armonizarea tuturor actelor normative în domeniu, la nivel național și european.
  • Susținerea și consolidarea autorității ISC privind diminuarea și sancționarea fenomenului construcțiilor ilegale (în prezent, majoritatea cazurilor de construire ilegală ajunse în justiție primesc NUP, după perioade foarte lungi de 2 – 3 ani de zile).
  • Asigurarea implicării expertizei arhitecților în toate structurile de control ale statului în domeniul construirii.

În vederea optimizării procesului de autorizare și a eficientizării și asigurării unui cadru facilitator de avizare, în baza unei practici îndelungate, OAR identifică următoarele priorități urgente în domeniul construcțiilor:

  • Implementarea unui sistem online centralizat, public și gratuit, de vizualizare a autorizațiilor și avizelor din domeniul construcțiilor.
  • Facilitarea unui cadru online securizat și eficient de transmitere a sesizărilor, cu posibilitatea urmăririi procesului de răspuns.
  • Avize publice IGSU – crearea unui sistem online public de urmărire a evidenței avizelor acordate de  IGSU, cu detalii și observații despre controalele efectuate și rezultatele acestora; prioritare  sunt avizele acordate instituțiilor publice și a cererilor care privesc folosirea publică.
  • Planul de evacuare – vizat, cu termen de valabilitate și validat IGSU după verificarea tuturor documentelor legale (cadastru, autorizație de construire).

Sus