Oferte locuri de munca top

O suprafaţă de 12.700 mp din Ploieşti Industrial Park va fi vândută

center_3Trei societăţi comerciale vor achiziţiona terenuri în suprafaţă de 12.732 mp aparţinând SC Ploieşti Industrial Park SA. Consiliul Judeţean Prahova, unicul acţionar al proprietarei, şi-a mandatat reprezentanţii pentru vânzarea imobilelor.
În cadrul Ploieşti Industrial Park îşi desfăşoară activitatea agenţi economici care şi-au construit hale industriale şi clădiri de birouri pe terenuri concesionate.
Trei dintre aceştia au înaintat conducerii S.C. Ploieşti Industrial Parc S.A. cereri de cumpărare a terenuri cu suprafeţele de 8.000 mp, 4.000 mp şi 732 mp pe care îşi desfăşoară activitatea. Potrivit agenţilor economici dat fiind faptul că nu sunt proprietari ai terenurilor, nu pot accesa credite bancare în vederea dezvoltării activităţilor productive sau a demarării unora noi.
Astfel societatea Ecoprod Parc Industrial urmează să achiziţioneze două terenuri în suprafaţă de 5.000 mp, respectiv 3.000 mp. Modpack System doreşte să cumpere un teren de 4.000 mp, iar Cover Grup un teren cu suprafaţa de 732 mp.

Potrivit dispoziţiilor art. 105 din Hotărârea Guvernului nr. 577/2002 şi a Legii nr. 137/2002 societăţile comerciale la care o unitate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar pot vinde active cu aprobarea adunării generale a acţionarilor. Legislaţia prevede totodată că pentru vânzarea imobilelor este necesar avizul prealabil al instituţiei publice implicate, acesta constă în mandatul special acordat reprezentantului în adunarea generală a acţionarilor.

Sus