Oferte locuri de munca top

O primarie va angaja avocati specializati

O primărie din țară va angaja avocați specializați pe diferite ramuri de drept, pentru a putea face față mai bine problemelor pe care aceasta le întâmpină. Autoritarea locală susține că există o varietate de probleme cu care se poate confrunta, precum cele legate de contenciosul administrativ, urbanism și amenajarea teritoriului, administrarea patrimoniului, raporturi de muncă și control financiar.

Mai exact, Primăria Municipiului Constanța este de părere că personalul propriu de specialitate juridică nu acoperă totalitatea problemelor presupuse de apărarea intereselor administrației publice locale. Cea mai mare parte a serviciilor juridice de consultanță, asistență juridică și reprezentare este asigurată prin achiziționarea de servicii juridice de consultanță, asistență juridică și reprezentare prestate de avocați.

În acest sens, urmează să fie aprobate onorariile plătibile de UAT Municipiul Constanța pentru serviciile de consultare juridică.

Acestea vor fi stabilite conform Ghidul orientativ al onorariilor minimale aprobate în iulie 2020 de Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România. Acestea urmează să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2021.

Spre exemplu, conform Ghidului, în materia contenciosului administrativ au fost stabilite următoarele onorarii minimale:

* redactare plângere prealabilă administrativă  – 1.540 lei;

* acțiune contencios administrativ  –  2.200 lei;

* suspendare act administrativ art.14 din Legea 554/2014 – 1.760 lei;

* redactare contestație executare act administrativ fiscal – 1.760 lei;

* acțiune contestație act administrativ fiscal – 2.640lei;

* suspendare act administrativ fiscal – 2.200 lei;

* cereri, contestații privind achizițiile publice in fata CNSC- 2.200 lei;

* plângere împotriva deciziilor CNSC – 2.640 lei;

Onorariile minimale sunt stabilite în considerarea contractării cu persoane fizice. Atunci când clientul cu care se contactează este o persoană juridică sau o societate fără personalitate juridică ori o persoană fizică autorizată, onorariile minime calculate se pot majora cu un procent de până la 100%.

Estimarea onorariului minim orar recomandat este de 220 lei /ora

Onorariile minimale sunt brute și nu conțin TVA.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus