Oferte locuri de munca top

O prima etapa din proiectarea Cartierului pentru Justitie, finalizata

A fost încheiată o etapă importantă în proiectarea Cartierului pentru Justiție, respectiv etapa de proiectare urbanistică, după ce a fost aprobat Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) pentru proiectul „Cartierul pentru Justiție”.

În continuare se vor efectua următoarele demersuri principale:

* martie 2023 – finalizarea Expertizei tehnice (ET) a fundației masive de pe amplasament de 2,5 ha amprentă la sol din timpul regimului comunist – care va trebui demolată.

* septembrie 2023 – finalizarea Temei de proiectare a instituțiilor beneficiare (TP) și a Studiului de Fezabilitate (SF) pentru Cartierul Justiției.

* decembrie 2023 – aprobarea prin Hotărâre de Guvern a indicatorilor tehnico-economici și declanșarea procedurii de expropriere.

* ianuarie – iunie 2024 – derularea procedurii de expropriere.

* anii 2024 – 2025 – elaborarea documentației tehnice necesare pentru obținerea autorizațiilor de desființare și de construire pentru Cartierul Justiției, elaborarea proiectelor tehnice detaliate.

* nul 2025 – contractarea Constructorului (consorțiului) pentru executarea lucrărilor de demolare și de construire. Tot atunci, este preconizată începerea lucrărilor în teren, cu o durată aproximativă estimată la 4 ani.

O noua unitate de retail, cu peste 5 mii sc, in reteaua unui mare comerciant

„Cartierul pentru Justiție” este un proiect de investiții care are ca finalitate crearea condițiilor optime de infrastructură (8 clădiri în suprafață cumulată de aproximativ 200.000 mp construiți) pentru desfășurarea activității a 23 instituții propuse spre includere în Cartierul pentru Justiție, respectiv: Ministerul Justiției, Curtea de Apel București, Tribunalul București, Judecătoriile Sectoarelor 1-6, Consiliul Superior al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Institutul Național al Magistraturii, Inspecția Judiciară, Ministerul Public, DNA, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Parchetele de pe lângă cele 6 judecătorii de Sector.

La acestea, se adaugă și alte instituții specifice organizării profesiei avocaților, respectiv: Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), Baroul București (BB), Casa de Asigurări a Avocaților (CAA) și Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților (INPPA).

O valoare estimată realistă va putea fi stabilită la finalul Studiului de Fezabilitate, în anul 2023. Empiric, raportat la cei 200.000 mp construiți anticipați, acesta va putea ajunge la un total estimat de maxim 500 milioane euro, inclusiv dotări și alte costuri asociate realizării proiectului investițional.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus