Oferte locuri de munca top

O oferta pentru Varianta de Ocolire Buftea

La cel de-al patrulea termen limită de depunere a ofertelor, pentru contractul de proiectare și execuție a Variantei de Ocolire Buftea a fost depusă o singură ofertă.

Valoarea estimată a contractului variază între 192,27 milioane lei și 227,5 milioane lei, fără TVA.

Singurul ofertant este o asociere de firme, E.M. Prime Construct S.R.L. (lider) – Opr Asfalt S.R.L. și Obras Publicas y Regadios S.A. (România – România – Spania).

În perioada următoare, Comisia de Evaluare va analiza oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

Cine va moderniza, cu aproape 14 mil euro, strazile unui municipiu

Durata de realizare a contractului este de 34 de luni din care, 10 luni perioada de proiectare și 24 luni perioada de execuție.

Varianta de ocolire Buftea are o lungime de 5,7 km, va avea trei pasaje și două intersecții:

* pasaj peste drum betonat km 0+610 (L=36.10 m)

* pasaj peste DJ101 km 2+800 (L=84.90 m). Intersecția cu DJ101 este amenajată cu un pasaj superior pe varianta de ocolire și intersecție cu sens giratoriu proiectată sub pasaj.

* pasaj peste CF București-Ploiești km 4+525 (L=81.90 m)

* intersecție giratorie la km 0+000 (începutul variantei intersectează DN 1A la km 17+100 și va asigura conexiunea cu nodul rutier al autostrăzii de centură București)

* joncțiunea Variantei Ocolitoare cu DN 1A se face la km 21+700 (km 5+774 al Variantei Ocolitoare) utilizând Strada Metalurgiei

Traseul intersectează denivelat drumul colector prevăzut în PUG spre a fi lărgit la 4 benzi de circulaţie (km 0+580), DJ 101 (km 2+785) și magistrala 300 a C.F.R. (km 4+600), realizând joncțiunea cu DN lA (km 21+700), utilizând strada Metalurgiei (limita teritorial administrativă Buftea și Ilfov).

Varianta Ocolitore Buftea, în lungime de 5,77 km, se desprinde din DN lA (km 17+ 100) cu orientarea nord, ocolind pe partea de est complexul Avicola Buftea (zona propusă spre construire de locuințe colective) și continuă, utilizând culoarul natural din lungul canalului situat la est de localitatea Buftea, aproximativ paralel cu DN IA.

Acest proiect va veni în completarea investițiilor privind pasajul Mogoșoaia și Autostrada Bucureștiului – A0. Aceasta va conduce la separarea traficului local de traficul de tranzit, producând beneficii atât la nivelul traficului de tranzit aferent DN 1A, cât și la nivelul traficului local aferent tramei stradale a orașului Buftea.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2022

 

Sus