Oferte locuri de munca top

O noua lege va inlocui vechea lege 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de construire

În plină criză guvernamentală, un proiect legislativ propus de Guvern și care vizează autorizarea lucrărilor de construcții, și-a început drumul spre aprobare. Și nu este un proiect oarecare, ci unul complex, de înlocuire a actualei Legi 50/1991 (proiect atasat).

Inițiatorii proiectului noii legi privind autorizarea executării lucrărilor de construire și desființare a construcțiilor spun că numeroasele lipsuri din actuala lege au cauzat un număr mare de republicări și modificări.

Viitoarea lege își propune să înlocuiască Lege 50/1991 în următoarele condiții:

* Reconfigurarea conținutului actual al vechii legi în secțiuni, capitole și articole grupate pe tematici clare, relevate ca importante în special urmare a numeroaselor modificări și completări în timp ale legii. Astfel, se vor regăsi în cadrul actului normativ secțiuni și capitole dedicate privind: „Autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare”, „Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construire/desființare”, „Certificatul de urbanism”, „Avize și acorduri”, „Autorizația de construire/desființare”, „Elaborarea documentațiilor pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare”, „Atribuții ale administrației publice în autorizarea executării lucrărilor de construcții”, „Prevederi specifice pentru municipiul București”, „Situații particulare în autorizarea executării lucrărilor de construcții” etc. Toate secțiunile și capitolele vor urmări o mai clară abordare a reglementărilor cuprinse în conținutul acestora și o ierarhizare ancorată în logica procedurală a demersului de autorizare a executării lucrărilor de construcții.

* Modificarea / completarea unora dintre prevederile actuale prin preluarea unor tematici cuprinse în acte normative de modificare a Legii 50/1991 (în special din OUG 100/2016) și care sunt în continuare de interes.

* Stabilirea fără echivoc a conținutului documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare, a conținutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC), al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare (PAD) și al proiectului de organizare a execuției lucrărilor (POE).

* Stabilirea conținutului-cadru al Proiectului tehnic și a Proiectului tehnic cu conținut simplificat.

* Gruparea și consolidarea prevederilor referitoare la autorizarea executării lucrărilor de construire pentru infrastructură (rețele magistrale, căi de comunicație, amenajări pentru îmbunătățiri funciare, rețele de telecomunicații, sisteme/rețele naționale de transport a energiei electrice, a gazelor naturale și a țițeiului etc.).

* Clarificarea categoriilor de lucrări pentru care nu este necesară obținerea unei autorizații de construire.

* Corelarea conținutului legii cu alte acte normative precum Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, Normele metodologice de aplicare ale acesteia, Legea nr. 10/1996 privind calitatea în construcții, , Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, Legea nr. 123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale, Metodologia de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private, etc.

* Stabilirea unor prevederi destinate atât simplificării procedurilor administrative, a reducerii costurilor și a respectării obligațiilor ce derivă din strategia pentru agenda digitală la nivel european și național, cât și facilitării comunicării între autoritățile administrațiilor publice și între acestea și cetățeni.

* Clarificarea atribuțiilor/competențelor autorităților administrațiilor publice în domeniul autorizării executării/desființării construcțiilor.

* Extinderea listei de definiții din Anexa 1 a Legii, cu termeni utilizați în Legea 50/1991, dar care nu au fost cuprinși până în prezent în listă, a căror lipsă a generat interpretări neunitare în aplicarea legii.

În mare măsură va fi păstrat conținutul actual al Legii 50/1991, în baza experienței acumulate în timp prin aplicarea acesteia, nefiind o opțiune modificarea fundamentală a procedurilor, competențelor autorităților ori a altor elemente ce definesc în prezent autorizarea executării lucrărilor de construire/desființare a construcțiilor

Guvernanții afirmă că prin acest proiect doresc să creeze un context legislativ şi instituţional clar şi stabil care să faciliteze activitatea de management a afacerilor prin eficientizarea procesului de planificare a investiţiilor.

 

Descarcati proiectul noi Legi de autorizare a lucrarilor de constructii

 

 

 

 

 

 

 

Observaţiile şi propunerile privind acest proiect pot fi transmise, până pe 25 ianuarie 2018 la adresa de e-mail bogdan.onofrei@mdrap.ro sau la numărul de fax 0372-114.549.

 

Citiți și:

O biblioteca judeteana – monument istoric va fi reabilitata cu peste 18 mil lei

Ce mai vrea Bucurestiul sa construiasca

Reabilitarea a doua monumente estimata la peste 30 mil lei

Viitoare hala de depozitare langa Bucuresti

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor

 ARENA Constructiilor nov – dec 2017 (click aici)coperta-ac8-mare  ARENA Constructiilor , oct 2017  (click aici) coperta-ac7

 

Sus