Oferte locuri de munca top

O noua instrucțiune pentru Legile achizițiilor publice și sectoriale

pozaLa ce se referă sintagma „personal permanent, în special de conducere, al operatorului economic” din Legile privind achizițiile publice și achizițiile sectoriale, dar și alte formulări din documentațiile de atribuire sunt explicate printr-o nouă instrucțiune a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

Personalul permanent, în special de conducere, al operatorului economic ofertant se referă la personalul cu rol de coordonare a activității economice specifice aflate în relație directă cu obiectul contractului ce urmează să fie atribuit, conform instrucțiunii publicată în  Monitorul Oficial din 11 ianuarie.

În sensul actului normativ, persoanele în cauză sunt responsabile de procesul de implementare a contractului și au, implicit, rolul de interfață între contractor și beneficiar, astfel:

* personal de conducere, care asigură funcția de management a entității și care, în funcție de forma de organizare a acesteia, poate lua una din formele de mai jos:

– personal de administrare și conducere, care este împuternicit să stabilească strategia, obiectivele și orientarea generală a operatorului economic în cauză, precum și care supraveghează și monitorizează procesul decizional la nivel de conducere.

– persoanele fizice care exercită funcții de conducere în cadrul operatorului economic în cauză și care sunt împuternicite și răspund de îndeplinirea activității de conducere curentă a acesteia, în această categorie fiind incluși directorii (sistem unitar de administrare) sau directoratul (sistem dualist).

* personalul numit în posturile din cadrul unei structuri organizatorice a operatorului economic în cauză, altele decât funcții de management, necesare pentru a putea fi realizate cu respectiva entitate activități economice sau de producție, corespunzător obligațiilor asumate în fața clienților și cu respectarea cadrului normativ.

De asemenea, actul normativ  definește și „personal ce va realiza activitățile care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit”.

Sintagma se referă la personalul cheie ce răspunde de realizarea efectivă a proceselor de execuție din contract. Deși calificarea, experiența profesională și modul de organizare influențează calitatea rezultatului, această categorie de personal nu este considerată criteriu de selecție în raport cu operatorul economic care candidează pentru obținerea contractului.

Prin noțiunea de „personal cheie”, se înțelege orice specialist a cărui activitate din contract se reflectă direct fie:

* într-o proporţie majoritară a rezultatului respectivei activităţi sau a întregului contract, atunci când există o relaţie direct proporţională între volumul muncii prestate şi nivelul calitativ al rezultatului în cauză, iar contribuţia sa are, totodată, o pondere ridicată în rezultatul final;

* într-o proporţie minoră ca efort depus al volumului de muncă, dar cu un impact major asupra rezultatului respectivei activităţi sau a întregului contract.

Atunci când stabilește criterii de calificare și selecție referitoare la personalul menționat, autoritatea contractantă poate formula cerințe referitoare la activitatea educațională și profesională a acestora.

Descarca noua instrucțiune pentru Legile achizițiilor publice și sectoriale

 

 

 

 

Primesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! Aboneaza-te la newsletter – click aici!

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016

Sus