Oferte locuri de munca top

O noua cladire pentru Spitalul Judetean Alexandria va costa peste 20 mil euro

Va putea intra în procedura de licitație contractul de construire a unei clădiri pentru Spitalul Județean Alexandria. Aceasta ca urmare a aprobării și publicării în Monitorul Oficial a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului.

Conform acestora, lucrările au o valoare de peste 20 milioane de euro, echivalentul a puțin peste 99 milioane de lei.

Noul corp de clădire va fi situat pe strada Libertății nr. 1. La aceeași adresă se află și sediul SJU Alexandria, format dint-o structură monobloc cu trei corpuri (A, B și C) care comunică între ele.

Corpurile A și B au fost anterior reabilitate cu ajutorul fondurilor europene, însă cel de-al treilea corp nu a fost modernizat și nu mai corespunde actualelor cerințe din normele de funcţionare, fiind necesară construirea unei noi clădiri.

Secțiile aflate în prezent în corpul C – respectiv: cabinete medicale, săli operații chirurgie, săli de nașteri, de operații, ATI, laboratoare, etc., vor fi relocate în construcția nouă. De la parter până la etajul 2 se va realiza o legătură funcțională între noul corp și clădirea spitalului existent – corpurile A+B+C. Lucrările pentru executarea legăturii de trecere între cele două corpuri vor face obiectul unei alte investiții.

Terenul în suprafață de peste 3,5 hectare este situat în intravilanul municipiului Alexandria și aparține domeniului public al județului.

Regimul de înălțime prevăzut este de Subsol + Parter + 5 Etaje.

Suprafața construită la sol va avea 1.050 mp, iar cea desfășurată va fi de 7.485 mp.

Valoarea totală a investiției este de 99.069 mii lei, iar valoarea lucrărilor de construcții și montaj este de 56.632 mii lei.

Unitatea administrativ-teritorială Județul Teleorman va finanța cheltuielile în sumă de 1.715 mii lei (inclusiv TVA), constituite din: cheltuieli pentru asigurarea și racordarea la utilitățile aferente obiectivului de investiții (energie electrică, apă, canal, gaze și salubritate).

Durata estimată de execuție a obiectivului este de 27 de luni.

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din bugetul local al UAT județul Teleorman, precum și din alte surse legal constituite.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus