Oferte locuri de munca top

O noua cerinta privind licitatiile pentru infrastructura de transport, propusa de politicieni

O nouă cerință ar putea fi impusă autorităților contractante în ceea ce privește derularea procedurilor de achiziție publică, cum sunt cele pentru proiecte de infrastructură rutieră și feroviară.

Aceasta a fost inclusă într-o propunere legislativă înaintată de mai mulți deputați PNL și depusă la Senat spre dezbatere.

Inițiatorii propun ca autorităţile contractante să fie obligate să integreze în documentația de atribuire a proiectelor de investiţii (achiziţii de lucrări) minimum o componentă „verde”, iar aceasta să fie prevăzută expres în documentaţia de atribuire a lucrărilor de execuţie.

Măsura ar urma să aibă un impact bugetar pozitiv semnificativ asupra bugetului general consolidat, prin faptul că diversifică instrumentele prin care România va putea obţine venituri bugetare superioare din fonduri externe nerambursabile, explică deputații.

Modul de integrare a investiţiilor şi tipul acestora ar urma să fie detaliate de Guvernul României care, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, va avea obligaţia să actualizeze normele de aplicare.

Multe dintre statele dezvoltate ale Uniunii Europene integrează de mai mulţi ani în cadrul investiţiilor publice şi componente ale politicii de mediu, cum ar fi de exemplu:

* pentru autostrăzi, sisteme fotovoltaice de iluminat şi semnalizare;

* pentru infrastructura feroviară şi rutieră, înfiinţarea de perdele forestiere pentru combaterea poluării fonice asupra aşezărilor (substitut pentru panourile fonoabsorbante), pentru combaterea noxelor şi a blocajelor generate de viscole etc.;

* gestionarea ecologică a deşeurilor sau a apelor uzate.

Peste 22 de bazine vor fi realizate intr-un nou proiect

Chiar dacă unele autorităţi publice din România au înţeles importanţa integrării unor componente verzi în realizarea investiţiilor publice, acest lucru rămâne încă foarte puţin dezvoltat la nivel naţional, explică inițiatorii.

Propunerea legislativă

La articolul 54 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, numărul 390 din 23 mai 2016, cu modificările şi completările ulterioare, după alin.(4) se introduce un nou alineat, alin.(4^1), cu următorul cuprins:
(4^1) Pentru achiziţia de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili prin documentaţia de atribuire minimum o componentă investiţională ”verde”, compatibilă şi complementară cu investiţia de bază.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus