Oferte locuri de munca top

O lege moderna a autorizarii constructiilor

Unul dintre cele mai importante acte normative de actualizare a legislației privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum și amenajarea teritoriului şi urbanismul,  a fost OUG 100/2016, aprobată de Guvernul Cioloș pe la ultima sută de metri a existenței sale.

Dar , în 2017 Parlamentul a respins această ordonanță și ne-am întros de unde am plecat. Ulterior, Ministerul Dezvoltării s-a angajat să elaboreze un nou proiect legislativ pe aceste teme.

Noul proiect de lege ce privește autorizarea executării lucrărilor de construire și desființare a construcțiilor a fost luna aceasta subiectul unei dezbateri publice.

Participanții la dezbaterea publică au susținut că este necesară realizarea unei legi moderne a autorizării.

Proiectul de lege prezentat de Ministerul Dezvoltării nu rezolvă problemele de fond ale construirii în România. Acesta conține elemente pozitive dar mai trebuie rezolvate problemele privind duratele de valabilitate ale certificatelor de urbanism, ale avizelor precum și corelarea numărului de avize cu complexitatea lucrărilor.

În cadrul dezbaterii s-a subliniat că este necesară o simplificare inclusiv printr-o ierarhizare mai clară a avizelor, astfel încât să se elimine timpii inacceptabili pentru obținerea avizelor.

O problemă foarte importantă este cauzată și de avizele Ministerului Culturii și Identității Naționale (MCIN). Este necesară stabilirea categoriilor de lucrări pentru care se emit acestea. Problemele apar deoarece monumentele sunt clasate fără delimitarea zonelor de protecție, fără fișe tehnice și fără documente.

Au fost abordate teme importante în cadrul ședinței, precum reducerea respectiv extinderea termenelor de emitere a C.U., A.C./A.D., avize și acorduri.

De asemenea s-a discutat conținutul documentațiilor necesare obținerii C.U. și A.C./A.D, dar și posibilitatea de a transmite în format electronic documentele necesare clarificării asupra unor situații particulare/excepții/spețe.

Un alt subiect a fost extinderea (fără termen) a valabilității certificatelor, autorizațiilor, avizelor și acordurilor pentru anumite tipuri de lucrări.

Și excepțiile de la autorizare pentru unele categorii de lucrări au fost discutate în cadrul dezbaterii, precum și competența de elaborare a documentațiilor și conducerii echipei de proiectare.

De asemenea, a fost adusă în discuție și emiterea autorizațiilor de construire în lipsa documentațiilor tehnice necesare, dar și competența de emitere a certificatelor și autorizațiilor.

Legea executării construcțiilor nu poate rezolva toate problemele Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, lege ce necesită modificare.  Ar trebui modificată/corelată și Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. – În principiu, ar fi necesară o singură lege din comasarea Legii nr. 50/1991 și a Legii nr. 350/2001.

Este necesară o regândire economică a legii din perspectiva constructorilor și investitorilor; glisarea răspunderii asupra investitorilor și proiectanților.

Acordul vecinilor necesită o regândire având în vedere cazurile de emitere discreționară și abuzivă a acestuia. Calitatea de „vecin” și „vecinătate” trebuie definite foarte clar.

Acordul vecinilor să nu fie necesar la schimbarea destinației dacă aceasta este deja reglementată și publică.

Să fie solicitat acordul vecinilor în cazul instalării infrastructurii fizice de comunicații electronice numai pentru vecinii cu cel puțin o linie de hotar.

De specificat care dintre drepturile vecinului sunt apărate în mod direct de lege și sunt transformate în cerințe urbanistice și de autorizare; de precizat și interesul vecinului direct în situațiile nereglementate de lege.

Legea să conțină mai clar și mai ferm raspunderile profesionale ale celor implicați în sensul realizării unui autocontrol, cu scopul și rezultatul eliminării cotrolului excesiv.

Nu trebuie omisă în proiect prevederea cuprinsă la alin. (6) al Art. 7 din Legea nr. 50/1991 astăzi în vigoare, pentru a se putea reautoriza, fără a fi necesar un nou certificat de urbanism, lucrările neîncepute sau nefinalizate dacă nu se schimbă reglementările urbanistice.

Unele normative de proiectare sunt în discordanță cu legislația sectorială.

Este necesară corelarea prevederilor având ca obiect termene (număr de zile) din proiect cu prevederile Codului de procedură civilă – fără luarea în calcul a ultimei zile.

Articolul 61 din proiect trebuie corelat cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în privința cazurilor când se parcurge procedura prealabilă și atacarea actului administrativ doar dacă acesta a produs efecte.

Referitor la articolul 25 alin. (3) din proiect: nu este necesară verificarea respectării autorizației de construire la schimbarea investitorului. Verificarea se realizează oricum, la recepția lucrărilor.

Este necesară fie clarificarea/definirea, fie eliminarea „compartimentării provizorii nestructurale”, termenul fiind imprecis.

Trebuie specificate criterii de performanță ale spațiilor care pot suferi recompartimentări (și preluate inclusiv în contractele de închiriere). În cazul în care aceste criterii nu sunt specificate, trebuie determinate prin expertizare.

Să nu se piardă din vedere scopul final al autorizării executării lucrărilor care este construcția ce trebuie să îndeplinească cerințele de calitate prevăzute de lege.

Actul administrativ propus în proiect la Art. 57 alin. (11) este în plus, nu este necesar, verificarea realizându-se la recepția lucrărilor.

Un viciu de fond al legii îl constituie lipsa precizării fazelor de proiectare.

Pentru clădiri de birouri și construcții comerciale, autorizarea să se realizeze pe baza prezentării doar a elementelor structurale ce nu pot fi modificate, urmând ca eventualele compartimentări interioare să fie stabilite ulterior, fără reluarea avizării și autorizării.

Autorizarea branșamentelor să se facă odată cu autorizarea construcției.

Este necesară tratarea diferențiată în funcție de tipologia și amploarea proiectelor. Verificarea dispozițiilor de șantier de către autoritatea locală și întreruperea desfășurării lucrărilor pentru această verificare este exagerată.

Recepția este în prezent extrem de greoaie și ar trebui diferențiată pentru diversele categorii de construcții.

 

Descărcați aici:

 

 

 

 

Citiți și:

Inca un mare proiect al unui important dezvoltator imobiliar

Noi capacitati de productie vopsea

Investitie chineza pe mai mult de 7 ha

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2018

Sus