Oferte locuri de munca top

Numărul orăşenilor este în uşoară scădere

OrasPopulaţia după domiciliu din mediul urban a fost, la 1 ianuarie 2015, de 12,57 milioane  persoane, în scădere cu 0,4% faţă 1 ianuarie 2014.

Procesul de îmbătrânire demografică s-a adâncit, comparativ cu 1 ianuarie 2014 remarcându-se  scăderea ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste).

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 99,7 (la 1 ianuarie 2014) la 103,5  persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2015).

Vârsta medie a populaţiei a fost de 40,7 ani, cu 0,3 ani mai mare decât la 1 ianuarie 2014. Vârsta mediană a fost de 40,0 ani, în creştere cu 0,5 ani faţă de 1 ianuarie 2014.

 La 1 ianuarie 2015 cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 35-39 ani (8,6%). Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,6%, mai mică decât cea a grupei de 5-9 ani (5,2%) şi a celei de 10-14 ani (5,1%).

Sus