Oferte locuri de munca top

Numai 60% din populatia tarii era conectata la canalizare anul trecut

11,45 milioane de locuitori aveau anul trecut locuințele conectate la sistemele de canalizare, conform datelor Institutului Național de Statistică din România.

Numărul reprezintă 60,1% din populația rezidentă a României, cu 174.369 persoane mai mult decât în anul 2022.

În ceea ce priveşte epurarea apelor uzate, populaţia conectată la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare era de 11,17 milioane de persoane, reprezentând 58,7% din populaţia rezidentă a ţării, cu 114.011 persoane mai mult decât în anul 2022.

Creșterile au fost determinate de racordarea populației la rețelele de canalizare nou construite, respectiv de punerea în funcțiune a unor noi stații de epurare a apelor uzate.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației conectată la sistemele de canalizare, în total populație rezidentă, s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov (95,4%), urmată de regiunea Centru (72,7%) și Vest (71,9%).

Gradul cel mai redus de racordare la sistemele de canalizare s-a înregistrat în regiunile de dezvoltare: Nord-Est (40,3%), Sud-Muntenia (41,8%) și Sud-Vest Oltenia (51,7%).

În anul 2023, în mediul urban populația conectată la canalizare a fost de 9,82 milioane de persoane, reprezentând 98,9% din populația rezidentă urbană a României.

În mediul rural un număr de 1,62 milioane de persoane au beneficiat de servicii de canalizare, reprezentând 17,8% din populația rezidentă rurală a României.

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2024

Sus