Oferte locuri de munca top

Nu toti asiguratorii au polite valabile pentru garantii

Mai multe entități care nu sunt autorizate să desfășoare activitate de asigurare au fost active în ultima perioadă, pe piața de asigurări din țara noastră, cu precădere pe clasa 15 de asigurări – Garanții, avertizează Autoritatea de Supraveghere Financiară.

ASF a anunțat că societatea TCS Insurance Company of Ireland DAC, înscrisă în cadrul Registrului, nu a emis până în prezent polițe pe teritoriul României.

Prin urmare, este necesar să analizați cu mare atenție legalitatea activităților de intermediere în asigurare, derulate în numele acestei societăți în România, inclusiv prin intermediul unor parteneriate cu alte entități.

O singura oferta pentru un proiect rutier de peste 18 mil euro

Din acest motiv, ASF recomandă ca, înainte de încheierea unor contracte/polițe de asigurare, să verificați dacă:

* societățile de asigurare care urmează să emită polițele de asigurare, precum și intermediarii implicați în activitatea de distribuție, se regăsesc în Registrul public ASF;

* ofertele primite sunt autentice și valide, prin contactarea directă a societăților de asigurare implicate, folosind informațiile de contact oficiale ale acestor entități.

De asemenea, o atenție sporită trebuie acordată verificării calității persoanelor care intermediază sau recomandă folosirea produselor de asigurare respective și dacă acestea reprezintă entități înscrise în cadrul Registrelor publice ale ASF.

Identitatea și calitatea acestor persoane pot fi, de asemenea, verificate prin contactarea directă a entităților autorizate, la adresa oficială a acestora.

Conform prevederilor legale, este necesar să solicitați în mod expres societăților de asigurare și intermediarilor ca, înainte de încheierea unui contract de asigurare, să vă prezinte, în timp util, următoarele informații: identitatea și adresa acestora; calitatea de intermediar sau de asigurător deținută, după caz; registrul în care sunt înscriși și modalitățile prin care se poate verifica acest lucru.

Dacă identificați societăți de asigurare și/sau brokeri prin intermediul cărora primiți oferta, care nu se regăsesc în registrele publice menționate anterior, vă recomandăm să sesizați cât mai rapid ASF și să furnizați informații privitoare la societatea de asigurare, intermediarul prin care a fost primită oferta, precum și orice documente disponibile primite de la aceștia.

Extinderea unui spital judetean, aprobata

Societățile de asigurare supravegheate de ASF, care au dreptul să desfășoare activitate de asigurare pe teritoriul României, pot fi consultate în cadrul Registrului Societăților de Asigurare, care conține inclusiv informații în legătură cu clasele de asigurare ce pot fi practicate de către acestea.

Acest registru poate fi consultat la următoarea pagină de internet:

www.asfromania.ro/app.php/ro/a/1542/asigur%C4%83tori-si-intermediari-principali

Entitățile notificate, care au dreptul să desfășoare activitate de asigurare pe teritoriul României, prin intermediul libertății de a presta servicii sau în baza dreptului de stabilire, precum și informații suplimentare, inclusiv cu privire la clasele de asigurări, pot fi identificate în cadrul Registrului Asigurătorilor și Intermediarilor din SEE, ce poate fi consultat la următoarea pagină de internet:

www.asfromania.ro/app.php/ro/a/1737/asiguratori-si-intermediari-din-see

 

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr 4/ iunie 2022

Sus