Oferte locuri de munca top

Noutati privind investiile imobiliare, in IMM Invest

Au intrat în vigoare mai multe modificări în ceea ce privește finanțarea acordată de stat întreprinderilor mici și mijlocii în cadrul IMM Invest România. Noile prevederi au intrat în vigoare prin publicarea lor în Monitorul Oficial.

Astfel, plafonul total al garanțiilor care pot fi acordate prin IMM Invest a fost mărit cu 5 miliarde de lei, până la 20 miliarde lei.

Totodată, a fost introdusă o nouă prevedere în cazul în care prin Program se finanțează o investiție imobiliară. Astfel, dacă terenul pe care se construiește activul finanțat se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului și construcției viitoare, după ce, în prealabil, a fost notată autorizația de construire în cartea funciară a terenului. Aceasta va fi valabilă până la îndeplinirea tuturor obligațiilor beneficiarului față de finanțator. Ipoteca legală de rang I va fi extinsă asupra construcției finalizate.

În program, procentul de garantare este de maximum 80%. Excepție fac creditele acordate microîntreprinderilor în valoare maximă a finanțărilor de 500.000 lei și întreprinderilor mici în valoare maximă a finanțărilor de 1.000.000 lei, pentru care procentul de garantare este de maximum 90%.

De asemenea, data acordării creditului a fost stabilită ca data primei trageri a creditului, respectiv parțială sau integrală.

Totodată, a fost introdusă o noutate pentru microîntreprinderile/întreprinderile mici beneficiare de credite/garanții în cadrul Programului și care doresc să acceseze noi credite/garanții până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru. Acestea se vor adresa instituțiilor de credit pentru acordarea de noi credite, urmând ca instituțiile de credit să transmită la F.N.G.C.I.M.M. noi solicitări de garantare cu procent de garantare de maximum 80%. Nu se vor întocmi acte adiționale la contractele de garantare existente, pentru garanțiile acordate cu un procent de garantare de maximum 90%. Orice majorare/suplimentare a garanției se consideră o nouă acordare.

 

Descărcați aici Modicările aduse programului IMM Invest

 

Login Required

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2020

Sus