Oferte locuri de munca top

Noutati privind controalele fiscale si obligatiile accesorii

Urmează să fie introduse mai multe prevederi legate de controalele fiscale, conform unui proiect de Ordonanță ce va modifica Codul de procedură fiscală.

Printre modificările propuse se numără și anularea unor obligații accesorii și schimbul de date între ANAF și UAT-uri în format online (textul intregral al Ordonanței poate fi consultat la finalul articolului).

Schimbul electronic de date contabile

În prezent, ANAF are în derulare un proiect pentru implementare SAF-T, ca modalitate de comunicare/transfer a datelor financiar-contabile de la contribuabil.

SAF-T este un fișier de audit standard pentru schimbul electronic de date contabile fiabile de la organizații către o autoritate fiscală națională sau auditori externi.

În ultima perioadă un număr tot mai mare de controale fiscale se derulează prin efectuarea de analize privind datele furnizate electronic de către contribuabilii verificați, la cererea inspectorilor fiscali, însă, și fără a avea un format standard privind furnizarea de date.

Așadar, SAF-T urmează să fie introdus în legislația națională. Mai exact, acesta va fi definit drept „o declarație informativă în legătură cu evidențele contabile și fiscale”.

Anularea unor obligații accesorii

A fost propusă anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020.

Aceasta în cazul contribuabililor care au fost supuși inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale începute și pentru care s-a comunicat decizia de impunere în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale.

Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere, până la un anumit termen, și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

În situația în care obligația bugetară principală stabilită prin decizia de impunere a fost achitată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, contribuabilul are dreptul de a beneficia de facilitatea fiscală dacă depune cererea până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

De asemenea, vor fi anulate dobânzile, penalitățile și toate accesoriile aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși verificării documentare după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020.

Comunicarea dintre ANAF și intituții publice, exclusiv prin mijloace electronice

Numărul mare de solicitări de informaţii venite către ANAF din partea autorităţilor şi instituţiilor publice şi de interes public generează încărcarea excesivă a volumului de lucrări.

Ca urmare neînrolării sau neutilizării sistemului informatic PatrimVen de către toate unitățile administrativ-teritoriale/instituții și autorități publice, ANAF emite zilnic prin ghișee, spre exemplu, un număr de 15.000 de adeverințe de venit pentru contribuabilii care se deplasează mai mulți kilometri pentru a le obține.

În acest sens, s-a propus ca furnizarea de informații către autorităţile publice, instituţii publice şi de interes public din administraţia publică centrală şi locală să se realizeze utilizând sistemul informatic PatrimVen.

În cazul persoanelor juridice de drept privat, furnizarea de informații urmează să se realizeze prin sisteme informatice dedicate (de exemplu platforma ARB, platforma IFN, sistemul informatic SPV) administrate de Ministerul Finanțelor prin Centrul Național pentru Informații Financiare.

 

Descărcați aici Proiectul de Ordonanță

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus