Oferte locuri de munca top

Noutati in sistemul de economisire pentru achizitia de locuinte

Circa 310.000 de clienți ai băncilor pentru locuințe ar fi trebuit să restituie prime deja încasate de la stat, în cuantum total de circa 680 milioane lei. De asemenea, 165.000 clienți ar fi urmat să nu mai beneficieze de primele de stat.

Aceasta dacă nu erau adoptate ieri de Parlament modificări ale legislației privind sistemul de economisire – creditare în vederea achiziționării de locuințe.

În prezent, în România, serviciile financiare de economisire-creditare pentru domeniul locativ sunt oferite de două instituții de credit, ce au deservit aproximativ 700.000 de clienți.

Conform proiectului de lege trimis spre promulgare, clienții băncilor de economisire-creditare care au încheiat contracte până la data de 2 februarie 2016 nu vor mai rambursa prima de stat, fiind scutiți totodată de la plata impozitului pe venit, a constribuțiilor sociale și a obligațiilor fiscale accesorii.

De asemenea, a fost clarificat faptul că orice persoană fizică, indiferent de vârstă, poate încheia contract de economisire-creditare cu una sau mai multe bănci de economisire și creditare în domeniul locativ și poate beneficia de prima de stat dacă îndeplinește celelalte condiții expres prevăzute de lege.

Totodată, clienții care au încheiat un contract de economisire-creditare cu o durată de peste 5 ani pot beneficia de prima de stat fără a fi necesară justificarea utilizării în scop locativ dacă până la împlinirea duratei minime de economisire nu au existat retrageri totale sau parțiale din soldul economisit.

Sistemul Bauspar implică încheierea unui contact între client și bancă în care clientul se obligă să economisească într-o anumită perioadă o sumă de bani. Statul subvenționează clientul prin acordarea unei prime de stat anuale. La finalul perioadei de economisire, banca poate pune la dispoziția clientului un credit.

După o acțiune de control, Curtea de Conturi a hotărât în anul 2015 să instituie obligativitatea restituirii sumelor distribuite cu titlu de primă de stat, precum și nedistribuirea pe viitor a sumelor care nu au fost deja repartizate pentru clienții băncilor. Decizia era valabilă pentru cei care au încheiat contracte pe o perioadă mai lungă de 5 ani și care nu fac dovada utilizării întregii sume în scop locativ, pentru clienții sub 18 ani și pentru cei peste 65 de ani.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus