Oferte locuri de munca top

Noutati in facilitatile pentru achizitia de echipamente si utilaje

Pentru finanțarea achizițiilor în leasing de echipamente și utilaje, operatorii economici beneficiază de anumite facilități în cadrul programului de finanțare IMM Leasing de echipamente și utilaje.

Un nou proiect de Hotărâre de Guvern prevede modificarea schemei de ajutor de minimis din cadrul acestui program.

Circa 6 mii mp pentru noi spatii de depozitare si productie

Astfel, s-a propus un plafon în valoare de 2 miliarde lei pentru anul 2021, iar schema de minimis se va prelungi până la data de 31 decembrie 2021. Plăţile în cadrul prezentei scheme se efectuează până la data de 31 octombrie 2022.

De asemenea, vor putea să se înscrie în Program și alți finanțatori. După aprobarea plafonului anual alocat pentru anul 2020 și 2021, în vederea acordării de garanţii, FNGCIMM va formula propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare finanţatorilor participanţi în Program, în baza solicitărilor formulate de aceştia. În cazul în care valoarea totală a garanţiilor care urmează să fie acordate de finanţatori depăşeşte valoarea plafonului total anual, FNGCIMM este autorizat să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia.

Definirea daunelor

În cadrul Programului, vor fi considerate daune cele care depășesc 50% din suma asigurată, după ce Ministerul Finanțelor a plătit finanţatorului suma rezultată din executarea garanţiei de stat. Plata valorii despăgubirilor se efectuează de către societatea de asigurare către stat, reprezentat prin Ministerul Finațelor, şi finanţator, proporţional cu riscul asumat de finanţator şi garant.

Cererea de plată

Cererea de plată se va depune de către finanţator după înregistrarea de către locatar/utilizator a unui număr de 60 de zile calendaristice de restanță la plată a principalului, conform scadenţelor prevăzute în contractul de leasing, ulterior rezilierii contractului de leasing şi trecerii integrale la restanţă a finanţării garantate nerambursate.

Obligații de finanțare

Finanţatorul are obligaţia de a aproba finanţarea în condiţiile în care durata maximă a finanţării este cel mult egală cu perioada rămasă din durata normată de funcţionare a bunurilor mobile care fac obiectul contractului de leasing financiar şi se stabileşte conform normelor proprii ale finanţatorului. În general, vechimea bunului la momentul finanţării plus perioada de finanţare nu trebuie să depăşească durata economică de viaţă. În funcţie de tipul bunului, perioada totală nu va depăşi 10 ani.

 

Descărcați aici Proiectul de Hotărâre

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

 

Sus