Oferte locuri de munca top

Noul regulament pentru autorizarea electricienilor, in vigoare din 1 ianuarie 2022

A devenit oficial Regulamentul pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice, respectiv a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice.

Acesta intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Regulament se aplică:

  1. a) persoanelor fizice, române sau străine, care solicită autorizarea în vederea desfășurării, pe teritoriul României, a activităților de proiectare, executare, verificare și de expertizare a lucrărilor de instalații electrice;
  2. b) persoanelor fizice care desfășoară activități de operare a instalațiilor electrice, precum și lucrări de mentenanță/ întreținere/ reparații curente ale acestora, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizați.

Prin regulament se stabilesc:

* condițiile pentru autorizarea electricienilor în domeniul instalațiilor electrice;

* condițiile pentru autorizarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice tehnologice;

* condițiile pentru vizarea periodică a adeverințelor eliberate de ANRE persoanelor fizice autorizate

* competențele, drepturile și obligațiile persoanelor fizice autorizate menționate

Etapele procesului de autorizare a electricienilor sunt:

* înscrierea la examenul de autorizare, în baza unei cereri tip;

* analiza și acceptarea de către Autoritatea competentă a cererii solicitantului de a participa la examen în calitate de candidat, pe baza documentelor prezentate;

* examinarea candidaților, care se încadrează în procedurile ANRE;

* emiterea adeverinței de electrician autorizat.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus