Oferte locuri de munca top

Noul plan pentru dezvoltarea urbana

Dezvoltarea urbană va fi realizată în țara noastră printr-un nou set de reguli, ce va fi aplicat de către autoritățile publice de la nivel central și local. Aceasta conform Politicii Urbane a României 2035, care urmează să fie aprobată.

Reforma cadrului strategic este impusă prin Planul Național de Reziliență și Redresare.

Ce conține planul de acțiune

Politica urbană definește și un plan de acțiune privind punerea în aplicare.

Acesta  are la bază doi piloni: i) investițiile în infrastructură și ii) consolidarea capacităților.

Fiecare cuprinde acțiuni concrete care ar trebui întreprinse pentru a realiza obiectivele politicii.

Astel, sunt propuse investiții specifice în infrastructură, fundamentate de tendințele de dezvoltare predominante.

Programul de infrastructură preconizat:

București + Poli Regionali

* investiții sectoriale cheie pentru a sprijini realizarea obiectivului național:

– inclusiv reducerea poluării aerului, adică a mobilității urbane, și a încălzirii urbane

– managementul deşeurilor solide

* regenerare urbană:

– reducerea riscului seismic

– cartiere de locuințe colective

– revitalizarea zonelor centrale

* Cartiere noi

– furnizarea infrastructurii de bază şi a infrastructurii sociale

– o mai bună planificare

* Mobilitate urbană

– transportul public

– transportul nemotorigat

Alte reședințe de județ

* Regenerare urbană

– cartiere de locuințe colective

– revitalizarea zonelor centrale

* Infrastructura de conectivitate

– conectarea mai bună la regiune pentru a sprijini regiunile rămase în urmă

Orașe și municipii mici și mijlocii

* Regenerare urbană

– cartiere de locuințe colective

– revitalizarea zonelor centrale

Orașe în contracție

* creștere prin micşorare

– furnizarea mai eficientă a serviciilor în contextul declinului (adică infrastructură eficientă direcționată)

– infrastructură socială pentru populația îmbătrânită.

Program de dezvoltare a capacităților / asistență tehnică

București + Poli regionali

* Îmbunătățirea planificării și gestionării metropolitane

* Potențială revizuire funcțională pentru a sprijini oraşul spre o mai bună prestare a serviciilor

* Sprijin pentru abordarea provocărilor sectoriale în mediul complex și la scară (mobilitate urbană, deşeuri solide)

* Planificarea integrată imbunătățită (spațială, infrastructură și mobilitate, inclusiv planificarea specifică a zonei metropolitane)

* Îmbunătățirea veniturilor din surse proprii și a bugetului participativ, planificarea financiară pe termen lung (luând în considerare costurile operaționale și de întreținere a infrastructurii)

* Mediu de reglementare favorabil afacerilor (reducerea birocrației și oraşe competitive)

* Valorificarea terenurilor şi clădirilor pentru investiții strategice

Alte reședințe de județ

* Îmbunătățirea absorbției fondurilor UE către deficiențe critice în infrastructură

* Îmbunătățirea planificării integrate (spațială, infrastructură și mobilitate)

* Valorificarea terenurilor și clădirilor pentru investiții strategice

* Oraşe competitive

Orașe și municipii mici și mijlocii

* Îmbunătățirea absorbției fondurilor UE (potențial axate pe infrastructura socială, pentru a asigura calitatea vieții rezidenților)

* Planificarea regională integrată pentru a face legătura cu polii regionali și reşedințele de județ

* Oraşe competitive (retenția și extinderea afacerilor pentru a sprijini locurile de muncă)

Orașe în contracție

* Participare și mobilizare comunitară

* Planificarea contracției urbane (infrastructura de dimensiune corectă şi utilizarea benefică a contracției)

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

Sus