Oferte locuri de munca top

Noul normativ pentru securitatea construcțiilor la incendiu, in varianta finală

Principalele condiții și niveluri de perfomanță ale construcțiilor, astfel încât acestea să răspundă cerinței de securitate la incendiu, au fost centralizate în normativul elaborat de Ministerul Dezvoltării privind securitatea la incendiu a construcțiilor – partea I – Construcții – “Indicativ P1/118”.

Săptămâna aceasta a fost făcut public proiectul aflat la a doua redactare, cea finală (variantă pe care o găsiți la finalul acestui articol).

Prevederile din noul normativ vor prevala în fața altor reglementări specifice care îl contrazic.

Normativul trebuie respectat de către toți factorii cu atribuții în proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor, respectiv proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici, executanți, responsabili tehnici cu execuția, diriginți de șantier, proprietari sub orice titlu și utilizatori ai construcțiilor, precum și pentru autoritățile administrației publice și organele de control.

În linii mari, pentru a asigura un grad cât mai ridicat de securitate la incendiu, atât cei care proiectează și realizează construcții noi, cât și cei care efectuează lucrări de intervenție asupra structurilor existente, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursă de finanțare trebuie:

* să asigure stabilitatea elementelor portante, pe perioada de timp normată;

* să limiteze cât mai mult apariția și propagarea incediului sau a fumului în interiorul construcției;

* să limiteze extinderea incendiului la și de la construcții învecinate;

* să le ofere utilizatorilor posibilitatea de a părăsi construcția sau de a putea fi salvați prin alte mijloace acceptate;

* să ia în considerare siguranța echipelor de intervenție.

Documentațiile tehnice trebuie să conțină condițiile de comportare la foc și măsurile de securitate la incendiu. Aceste condiții sunt asigurate de principalele materiale și elemente de construcții utilizate la proiectare și execuție.

Prin urmare, proiectanții de specialitate vor răspunde de măsurile luate, astfel:

* arhitecții, pentru conformarea și corelarea la foc a construcției, elemente de compartimentare, închideri exterioare perimetrale și acoperiș, căi de evacuare, desfumare, tratamente termice, fonice, hidroizolații, finisaje etc.;

* inginerii structuriști, pentru asigurarea la foc a elementelor cu rol de stabilitate la incendiu a construcției, precum și pentru precizarea temperaturii critice a structurilor metalice șamd;

* inginerii instalatori cu specializarea instalații pentru construcții, pentru sistemele, echipamentele și instalațiile proiectate.

Răspunderea pentru veridicitatea datelor furnizate proiectanților revine:

  1. a) inginerilor tehnologi pentru stabilirea riscurilor de incendiu aferente proceselor tehnologice și pentru măsurile de reducere/control a riscurilor respective;
  2. b) investitorilor pentru determinarea și prezentarea naturii și cantităților de materiale combustibile mobile care urmeaza să fie utilizate, manipulate, depozitate în construcțiile ce urmează a fi proiectate.

Pentru construcţiile monumente istorice sau de arhitectură clasificate potrivit legii, prevederile normativului au caracter de recomandare, urmând ca la acestea să fie asigurate numai măsurile de îmbunătăţire a securităţii la incendiu posibil de realizat şi care nu afectează caracterul monumentelor respective.

Totodată noul normativ prevede că vor putea fi utilizate materiale, elemente şi produse de construcţii realizate în ţară sau importate, pentru care sunt efectuate determinări ale comportării lor la foc, potrivit „Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc” şi ale căror performanţe la foc îndeplinesc condiţiile legale.

Pereţii realizaţi din gips-carton se pot pune în operă doar pe baza agrementului tehnic în construcţii, iar rezistenţa la foc a acestora se determină numai prin încercări.

Noul normativ stabilește condiţiile şi nivelurile de performanţă specifice securităţii la incendiu a construcţiilor civile, de producţie şi/sau depozitare ori cu funcţiuni mixte, din toate categoriile de importanţă.

Descărcați varianta finală a Normativului P1/118 accesând linkul https://we.tl/Q5fixeVuAd

Linkul este valabil până pe 16 ianuarie.

 

Primesti gratuit stirile ARENA Constructiilor ! Aboneaza-te la newsletter – click aici!

Rasfoieste revista ARENA Constructiilor , editia nov – dec 2016

Sus