Oferte locuri de munca top

Noul Bauhaus european: posibilitati de finantare

O serie de posibilități de finanțare au fost prevăzute de Comisia Europeană pentru noul Bauhaus european .

Proiectul vizează accelerarea transformării diferitelor sectoare economice, cum ar fi construcțiile și infrastructura, pentru a oferi tuturor cetățenilor acces la bunuri cu emisii de carbon mai scăzute. Comisia Europeană a adoptat ieri o comunicare care stabilește conceptul de Bauhaus European.

În ceea ce privește finanțarea, în perioada 2021 – 2022 vor fi alocate aproximativ 85 de milioane euro proiectelor legate de noul Bauhaus european din cadrul programelor UE. Multe alte programe ale UE vor integra noul Bauhaus european ca element de context sau ca prioritate, fără un buget specific predefinit.

Finanțarea va proveni din diferite programe ale UE, inclusiv programul Orizont Europa pentru cercetare și inovare (în special misiunile Orizont Europa), programul LIFE pentru mediu și politici climatice și Fondul european de dezvoltare regională.

De asemenea, Comisia invită statele membre să mobilizeze părți relevante ale planurilor lor de redresare și reziliență, precum și programele din cadrul politicii de coeziune pentru a construi un viitor mai bun pentru toți.

Comisia va institui un laborator al noului Bauhaus european: un „grup de reflecție și de lucru” menit să co-creeze, să realizeze prototipuri și să testeze noi instrumente, soluții și recomandări de politică. Laboratorul va continua spiritul de colaborare al mișcării, care reunește diferite categorii sociale și se adresează societății, industriei și politicii pentru a conecta oamenii și a găsi noi modalități de a crea împreună.

Comunicarea se inspiră din contribuțiile primite în timpul fazei de co-proiectare, care s-a desfășurat în perioada ianuarie-iulie, în cadrul căreia Comisia a primit peste 2.000 de contribuții din întreaga Europă și din afara acesteia.

Promovarea unei mișcări în creștere

În ianuarie 2021 a fost lansată faza de co-proiectare a noului Bauhaus european pentru a identifica și a reflecta asupra soluțiilor estetice, durabile și favorabile incluziunii pentru spațiile noastre de locuit și pentru a contribui la realizarea Pactului verde european.

În prima etapă de elaborare, toți participanții au fost invitați să se alăture unei conversații pentru a regândi modul în care conviețuim.

Aceste schimburi au fost integrate în comunicarea privind noul Bauhaus european, adoptată astăzi.

Co-crearea va rămâne esențială și va evolua în lumina primelor rezultate concrete, prin evaluări și revizuiri.

Prin urmare, Comisia va aprofunda în continuare colaborarea cu comunitatea în creștere a noului Bauhaus european formată din persoanele, organizațiile și autoritățile implicate.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus