Oferte locuri de munca top

Noutati in garantarea de catre stat a creditelor acordate IMM-urilor

O serie de modificări urmează să fie aduse programului guvernamental IMM Invest România. Prin acesta sunt acordate facilități de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, cu costuri de finanțare și garantare zero.

Până la finele lunii iunie, prin acest program au fost acordate 29.522 garanții în valoare de peste 14,83 miliarde lei.

Una dintre noutățile prevăzute în proiectul de act normativ, intrat în dezbatere publică, vizează determinarea necesarului de lichiditate pentru un IMM.

Acest necesar poate include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţiile, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar.

În această situaţie cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni în cazul IMM-urilor sau pentru următoarele 12 luni în cazul întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie, față de situația reglementată anterior, respectiv 18 luni pentru toate categoriile de întreprinderi.

De asemenea, va fi modificat termenul de transmitere a formularelor de raportare de către bănci până la data de 15 ale lunii curente, pentru luna anterioară, pentru raportarea privind valoarea de plată a grantului – componenta de dobândă, în loc de data de 7 ale lunii prevăzută în legislația actuală. Aceasta întrucât lunar există un număr foarte mare de dosare de solicitare garanții de stat în cadrul Programului IMM Invest România.

Totodată, perioada de selecție a beneficiarilor și de emitere a scrisorilor de garanție/acorduri de finanțare va fi până la 31 decembrie 2021. Perioada în care se poate efectua plata grantului va fi cuprinsă între data operaționalizării Programului şi data de 31 decembrie 2022.

În plus, vor fi mărite plafoanelor ajutoarelor de stat acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, inclusiv componenta nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate.

Situațiile în care există solicitări de prelungire a valabilității garanției de stat, cu menținerea sau diminuarea valorii garanției, vor fie soluționate în baza unui act adițional la contractul de garantare, Solicitărilor de acordare a creditelor garantate depuse și aflate în curs de soluționare până la data de 30 iunie 2021 li se aplică prevederile legale aflate în vigoare la data depunerii lor.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus