Oferte locuri de munca top

Noua rata de actualizare pentru contractele de achizitii publice

A fost stabilit indicatorul pentru calculul ratei care se utilizează pentru calcularea costurilor pe ciclul de viață al achiziției în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru ce au drept criteriu de atribuire „costul cel mai scăzut”.

Potrivit unui ordin ANAP publicat în Monitorul Oficial, pentru anul 2021 nivelul acestui indicator de 5,5%.

Rata de actualizare va fi utilizată în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru finanțate exclusiv de la bugetul de stat.

În cazul contractelor de achiziție publică finanțate din fonduri europene nerambursabile, pentru care procedura de atribuire se inițiază în anul 2021, iar criteriul de atribuire este „costul cel mai scăzut”, rămân aplicabile prevederile art. 5 din Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al Comisiei Naționale de Prognoză nr. 842/175/2016.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus